Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Στο 5,05% ανήλθε το ποσοστό της Capital Group

Στις 9 Φεβρουαρίου η Capital Group Companies, Inc αύξησε την έμμεση συμμετοχή της στην Jumbo από 6.647.964 δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 4,8861% σε 6.872.964 δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 5,0514% της εταιρίας.

Jumbo: Στο 5,05% ανήλθε το ποσοστό της Capital Group
Η Jumbo ανακοινώνει, με βάση το Ν. 3556/2007, ότι η Capital Group Companies, Inc (CGC), με την από 10.02.2016 επιστολή της γνωστοποίησε ότι το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε του ορίου του 5% από την 9η Φεβρουαρίου 2016.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, στις 9 Φεβρουαρίου 2016 το ποσοστό της μετόχου Capital Group Companies, Inc μεταβλήθηκε από έμμεση κατοχή 6.647.964 δικαιωμάτων ψήφου ή ποσοστού 4,8861% σε έμμεση κατοχή 6.872.964 δικαιωμάτων ψήφου ή ποσοστού 5,0514% της εταιρίας.

H Capital Group Companies, Inc είναι η μητρική εταιρία της Capital Research and Management Company (CRMC). H CRMC είναι μια εταιρία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις ΗΠΑ, που διαχειρίζεται τα αμοιβαία κεφάλαια American Funds. Η CRMC διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία για διάφορες εταιρίες επενδύσεων μέσω τριών τμημάτων, την Capital Research Global Investors, την Capital International Investors και την Capital Investors World. Η CRMC είναι επίσης η μητρική εταιρία της Capital Group International, Inc, η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική των πέντε εταιριών διαχείρισης επενδύσεων (εταιρίες διαχείρισης CGII): Capital Guardian Trust Company, Capital International, Inc, Capital International Limited, Capital International Sarl και Capital International K.K. Οι εταιρίες διαχείρισης CGII λειτουργούν κυρίως ως διαχειριστές επενδύσεων σε θεσμικούς πελάτες.

Σύμφωνα με την γνωστοποίηση, ούτε η Capital Group Companies ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της κατέχουν μετοχές της Jumbo για δικό τους λογαριασμό. Αντίθετα, οι μετοχές που αναφέρονται στην παρούσα γνωστοποίηση ανήκουν σε λογαριασμούς υπό τη διακριτική επενδυτική διαχείριση μίας ή περισσότερων από τις εταιρίες διαχείρισης επενδύσεων, που περιγράφηκαν παραπάνω.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v