Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δούρος: Συνεχίζονται οι κινήσεις εξυγίανσης

Σύμφωνα με την εταιρία, τα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2015-31.12.2015 σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περσινής περιόδου, καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειες της διοίκησης αποφέρουν θετικά αποτελέσματα.

Δούρος: Συνεχίζονται οι κινήσεις εξυγίανσης
Την ενίσχυση των πωλήσεών της μέσω προσφορών και τη μείωση των εξόδων της σε σχέση με τις πωλήσεις επιδιώκει η εταιρία Δούρος, με στόχο την άρση των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από την 06/09/2011 με βάση την από 05/09/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι οι ζημιές της περιόδου που έληξε την 31.12.2010 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.

Για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της κατηγορίας της επιτήρησης και με δεδομένο το γεγονός ότι η κρίση στον κλάδο του ενδύματος συνεχίζεται, η διοίκηση της εισηγμένης εξακολουθεί να πραγματοποιεί κινήσεις εξυγίανσης σε λειτουργικό κυρίως επίπεδο, με την συνεχή παρακολούθηση και μείωση των εξόδων σε σχέση με τις πωλήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν μια μικρή μείωση και ευελπιστεί ότι στην τρέχουσα περίοδο θα κινηθούν ανοδικά σε σχέση με την χρονιά που έκλεισε.

Επίσης, η εταιρία εξακολουθεί της πολιτικής των προσφορών της που εφαρμόζει κατά καιρούς να τονώνει τις πωλήσεις της, ενώ εξετάζει και τη δημιουργία νέων σημείων πώλησης για τον ίδιο λόγο.

Σύμφωνα με την εταιρία, τα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2015-31.12.2015 σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περσινής περιόδου, καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειες της διοίκησης αποφέρουν θετικά αποτελέσματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v