Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ακρίτας: Σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο εξυγίανσης

Σύμφωνα με την εταιρία, το επιχειρηματικό σχέδιο για την επιστροφή του ομίλου σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης βρίσκεται σε πλήρη εφαμρογή και ήδη το α΄ τρίμηνο του 2016 επιτεύχθηκε αύξηση κατά 53% στις πωλήσεις και κατά 49,6% στην παραγωγή.

Ακρίτας: Σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο εξυγίανσης

Τη μεγαλύτερη αξιοποίηση της κυρίαρχης θέσης της στην ελληνική αγορά για επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και άρση των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης επιδιώκει η Ακρίτας.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της συνεχίζουν να διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Επιτήρησης» όπως είχαν ενταχθεί έπειτα από την απόφαση της 7ης Απριλίου 2015 της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α.Α. Η αιτία εισαγωγής της Ακρίτας στην κατηγορία επιτήρησης έγκειται στην μη εκπλήρωση του κριτηρίου 1β του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α.Α., το οποίο αναφέρεται στο όριο του 30% του λόγου των ζημιών προς τον λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων.

Για την άρση του λόγου αυτού, η διοίκηση της Ακρίτας σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Piraeus Bank) έχει καταρτίσει επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή για την επιστροφή του ομίλου σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τη διοίκησή της, η αμέριστη εμπιστοσύνη που δείχνει σύσσωμο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετουσιώνεται με τη Συμφωνία Αναστολής (Stand Still Agreement) βάσει του οποίου οι τράπεζες δεσμεύονται να μην καταγγείλουν ή τροποποιήσουν τις δανειακές συμβάσεις έως τις 30/09/2016. Ταυτόχρονα, το σημαντικότερο μέρος του συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί η άμεση χρηματοδότηση της εταιρίας, που επίκειται, με συμπληρωματικό κεφάλαιο κίνησης ποσού 3,2 εκατ. ευρώ, το οποίο θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στον όμιλο.

Όπως τονίζεται, οι θετικές προοπτικές της Ακρίτας άρχισαν ήδη να διαφαίνονται από το πρώτο τρίμηνο του 2016 καθώς οι πωλήσεις παρουσιάζονται αυξημένες κατά 53% σχέση με τον πρώτο τρίμηνο του 2015 ενώ η παραγωγή είναι αυξημένη κατά 49,6% για την ίδια περίοδο. Οι δύο προαναφερθέντες δείκτες αποτελούν τις κυριότερες παραμέτρους κερδοφορίας και ανάπτυξης για την εταιρία (value drivers) ώστε να επιτευχθεί το 2016 η βελτίωση του μικτού περιθωρίου πωλήσεων και η αναστροφή του δείκτη EBITDA.

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο του εν εξελίξει επιχειρηματικού σχεδίου η Ακρίτας έχει θέσει ως επιπλέον προτεραιότητες την αποκατάσταση της εμπορικής δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρίας AKRITAS Bulgaria, για την αρτιότερη τροφοδοσία της μητρικής με πρώτη ύλη (ακατέργαστη ξυλεία), την ποιοτική αναβάθμιση του πελατολογίου και την ακόμα μεγαλύτερη αξιοποίηση της κυρίαρχης θέσης της στην εθνική αγορά, ως η μοναδική εταιρία παραγωγής τεχνητής ξυλείας στον ελλαδικό χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v