Πετρόπουλος: Επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Αφορά εκτέλεση της από 05.04.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

Πετρόπουλος: Επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος ανακοίνωσε την επανέναρξη του προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που ανεστάλη με την από 26.04.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα αφορά σε εκτέλεση της από 05.04.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v