Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις €750.808,10 για 2009, 2010

Δεν θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης του 2016 καθόσον η εταιρεία είχε σχηματίσει σχετική πρόβλεψη.

Σαράντης: Καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις  €750.808,10 για 2009, 2010

Η Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε., ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος της εταιρείας για τις χρήσεις 2009 και 2010.

Από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε προέκυψαν καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους 750.808,10 ευρώ, οι οποίοι δεν θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης του 2016 καθόσον η εταιρεία είχε σχηματίσει σχετική πρόβλεψη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v