Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Στα 660 χιλ. ευρώ οι οφειλές της Μαρινόπουλος

Εκ της συνολικής απαίτησης οι € 0,62 εκατ. καλύπτονταν με επιταγές, οι οποίες έχουν σφραγιστεί.

Yalco: Στα 660 χιλ. ευρώ οι οφειλές της Μαρινόπουλος

Το συνολικό ύψος της απαίτησης της εταιρείας και του ομίλου Yalco από την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σήμερα σε € 0,66 εκατ. από €1,0 εκατ. που ήταν 01/01/2015, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Εκ της συνολικής απαίτησης οι € 0,62 εκατ. καλύπτονταν με επιταγές, οι οποίες έχουν σφραγιστεί.

Το σύνολο της απαίτησης, είναι εκχωρημένο στην ΕΘΝΙΚΗ FACTORS, η οποία έχει στην κατοχή της και το σύνολο των σφραγισμένων επιταγών.

Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά το έτος 2016 προς την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., δεν ξεπερνούν τις € 28 χιλ.

Η εταιρεία έχει κάνει ήδη προβλέψεις επισφαλών πελατών ύψους € 6,1 εκατ., εκ των οποίων € 0,6 χιλ εντός του 2015, όλες αυτές αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v