Πετρόπουλος: Στα 610.000 ευρώ οι οφειλές της Μαρινόπουλος

Η εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και έχει ήδη εκδώσει διαταγές πληρωμής συνολικού ποσού €380.000.

Πετρόπουλος: Στα 610.000 ευρώ οι οφειλές της Μαρινόπουλος

Το συνολικό ύψος της απαίτησης της Πετρόπουλος από την Μαρινόπουλος Α.Ε. ανέρχεται σε €610.000, από €650.000 που ήταν 31/12/2015. Από την συνολική απαίτηση οι €590.000 καλύπτονται με επιταγές, οι οποίες έχουν σφραγιστεί.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και έχει ήδη εκδώσει διαταγές πληρωμής συνολικού ποσού €380.000.

Οι πωλήσεις της Εταιρίας στην Μαρινόπουλος ΑΕ το 2015 ήταν €629.000 ενώ το 2016 ήταν €33.000 και γίνονται όλες με μετρητά. Οι πωλήσεις αφορούν συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και UPS.

Οι επιπτώσεις στα αποτελέσματα θα κριθούν από την πρόβλεψη στην οποία θα προβεί η Εταιρεία, σύμφωνα με τις οικονομικές εξελίξεις στην Μαρινόπουλος Α.Ε.

Η Εταιρεία έχει κάνει ήδη προβλέψεις διαφόρων επισφαλών απαιτήσεων ύψους €809.000, εντός του 2015, που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v