Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Στις 4/8 η καταβολή του έκτακτου μερίσματος 0,27 ευρώ

Ημερομηνία αποκοπής του έκτακτου μερίσματος της τράπεζας είναι η 29.07.2016 και η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει την Πέμπτη 4 Αυγούστου.

Jumbo: Στις 4/8 η καταβολή του έκτακτου μερίσματος 0,27 ευρώ
Η Jumbo γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 27.07.2016 αποφασίστηκε η διανομή έκτακτου μερίσματος 0,27 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012.

Το έκτακτο αυτό μέρισμα, μετά την παρακράτηση φόρου, εφόσον απαιτείται, ανέρχεται σε 0,2430 ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 01.08.2016 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date).

Ημερομηνία αποκοπής του έκτακτου μερίσματος είναι η 29.07.2016 και η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει την Πέμπτη 04.08.2016, από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην Τράπεζα Eurobank Ergasias, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη Τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.

3. Από το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank Ergasias στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v