Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Στις 6/9 η Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 19/9/2016.

Attica Bank: Στις 6/9 η Γενική Συνέλευση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Attica Bank στις 6/9/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Απαλλαγή των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρονική περίοδο από 27.06.2016 μέχρι 06.09.2016.

2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός μελών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών και εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται σε:

* Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19/9/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v