Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Για τις 21 Οκτωβρίου αναβλήθηκε η Γ.Σ. της Ελβιεμέκ

Κατόπιν αιτήματος μετόχου με ποσοστό περίπου 18% του μετοχικού κεφαλαίου, η ετήσια γενική συνέλευση της Ελβιεμέκ αναβλήθηκε για την 21η Οκτωβρίου.

Για τις 21 Οκτωβρίου αναβλήθηκε η Γ.Σ. της Ελβιεμέκ
Η εταιρία ΕΛΒΙΕΜΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 23/9/2016 στα γραφεία της, μέτοχος με ποσοστό 18% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου, αιτήθηκε αναβολή της Γ.Σ. για την 21η Οκτωβρίου 2016.

Κατόπιν του ανωτέρω αιτήματος του μετόχου, το οποίο βρίσκεται μέσα στα πλαίσια του Ν. 2190/1920, η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας θα συνεχιστεί στις 21 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στην έδρα της εταιρείας στον Ταύρο, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 και Πειραιώς 209.

Υπενθυμίζεται ότι τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2015-31.12.2015, μετά του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2015.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής των Ελεγκτών για την κλεισθείσα χρήση.

4. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού – έγκριση καταβληθέντων ποσών αμοιβής για την περίοδο 01.01.2015 – 31.12.2015.

5. Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v