Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Πούλησε τη θυγατρική στη Ρουμανία έναντι 1,9 εκατ. ευρώ

Η συνολική αξία της θυγατρικής της Yalco στη Ρουμανία εκτιμήθηκε στα 1,9 εκατ. ευρώ. Η εισηγμένη θα εισπράξει 300 χιλ. ευρώ ενώ ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων ύψους 1,6 εκατ. ευρώ.

Yalco: Πούλησε τη θυγατρική στη Ρουμανία έναντι 1,9 εκατ. ευρώ
Η Εταιρεία Yalco ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του συνολικού της δανεισμού και προκειμένου να επικεντρωθεί και να ενισχύσει την κύρια δραστηριότητα της στην Ελλάδα προχώρησε σε κατά αρχήν συμφωνία πώλησης της θυγατρικής της Yalcο Romania Srl.

Η Yalcο Romania Srl. διατηρούσε από το 2007 την αποκλειστική διανομή, στα κανάλια των μεγάλων αλυσίδων λιανικής, των μαρκών Black & Decker και DeWalt. Η συμφωνία με τον νέο αγοραστή επετεύχθη παράλληλα με την απευθείας είσοδο της εταιρείας Black & Decker στην τοπική αγορά της Ρουμανίας και την κατά συνέπεια απώλεια της αποκλειστικής διανομής των προϊόντων της από την Yalcο Romania Srl. Η άμεση εξεύρεση επενδυτή ήταν σημαντική δεδομένου ότι η πώληση της θυγατρικής αποτελεί μέρος του συμφωνημένου και προς υλοποίηση πλάνου ενεργειών με τις δανείστριες τράπεζες της Εταιρείας.

Η διαδικασία εκτίμησης της αξίας της θυγατρικής και διαπραγματεύσεων με τον νέο επενδυτή για την αρχική επίτευξη συμφωνίας διήρκεσε διάστημα πλέον των 6 μηνών. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά στοιχεία της εταιρείας και τις τελευταίες εξελίξεις η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Moore Stephens στην Ρουμανία εκτίμησε τη συνολική αξία της εταιρείας (Enterprise Value) σε 1,9 εκατ. ευρω. Έκ του τιμήματος αυτού 300 χιλ. ευρω (Market Value) θα εισπράξει η Yalcο Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε., ενώ ο αγοραστής θα αναλάβει και την υποχρέωση αποπληρωμής 1,6 εκατ. ευρω δανειακών υποχρεώσεων της Yalcο Romania Srl.

Η στρατηγική αυτή κίνηση θα προσδώσει άμεση ρευστότητα στην Εταιρεία, διατηρώντας την προοπτική ανάπτυξης στην Ρουμανία δεδομένου ότι μέρος της συμφωνίας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της ήδη σημαντικής εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών. Συνεπώς η Yalcο Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. παραμένει σημαντικός προμηθευτής της Yalcο Romania Srl και η συνεργασία των δύο εταιρειών θα επιδιώξει την αμοιβαίως επωφελή ανάπτυξη των δύο μαρκών, ΙΩΝΙΑ και Fest, στην αγορά της Ρουμανίας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v