Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση πωλήσεων 20% στο εννεάμηνο για τη Σαράντης

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) του ομίλου Σαράντης ανήλθαν σε €22,20 εκ. από €15,66 εκ. το εννεάμηνο του 2015, αυξημένα κατά 41,76%.

Αύξηση πωλήσεων 20% στο εννεάμηνο για τη Σαράντης

Οι πωλήσεις του Ομίλου Σαράντης κατά το εννεάμηνο του 2016 ανήλθαν σε € 239,92 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 200,17 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 19,86%.

Οι ενέργειες υποστήριξης των προϊόντων, η συνεχής ανανέωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου καθώς και οι νέες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, συντελούν στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας των εμπορικών σημάτων και στηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Σημαντική είναι η πορεία του Ομίλου ακόμα και εξαιρώντας τις πρόσφατες εξαγορές, καθώς επιτεύχθηκε άνοδος πωλήσεων ύψους 12,85% συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2015.

Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του Ομίλου. Η Ελλάδα, παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων της τάξης του 16,88% στα €89,88 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 62,54% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 21,72% στα €150,04 εκ. από €123,27 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο.

Αναλυτικότερα:

· Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 37,61% στα €25,44 εκ. από €18,49 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 10,60% από 9,23% το εννεάμηνο του 2015.

· Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €22,20 εκ. από €15,66 εκ. το εννεάμηνο του 2015, αυξημένα κατά 41,76% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 9,25% από 7,82% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση της εταιρίας θα συνεχίσει να εκτελεί το μακροπρόθεσμο στρατηγικό της πλάνο, το οποίο συνίσταται τόσο στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, όσο και στην αναζήτηση εξαγορών ικανών να επιφέρουν προστιθέμενη αξία, υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες.

Δεδομένης της μέχρι στιγμής θετικής πορείας, η διοίκηση του Ομίλου διατηρεί τις εκτιμήσεις της για αύξηση πωλήσεων κατά 11,2% και καθαρών κερδών κατά 15% στο σύνολο του έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v