Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Ξεκίνησε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η διάρκεια του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών αμέσως ή εμμέσως από την Εταιρεία, ορίζεται σε 24 μήνες, ήτοι από την 26.10.2016 μέχρι και την 25.10.2018.

Paperpack: Ξεκίνησε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

H Paperpack ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε συνεδρίασή του την 26η Οκτωβρίου 2016, αποφάσισε την έναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Η διάρκεια του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών αμέσως ή εμμέσως από την Εταιρεία, ορίζεται σε 24 μήνες, ήτοι από την 26.10.2016 μέχρι και την 25.10.2018.

Ως ανώτατο ποσοστό αγοράς ιδίων μετοχών, ορίζεται το προβλεπόμενο από τον Νόμο, ήτοι μέχρι της συμπλήρωσης ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, στο βαθμό που οι εν λόγω αγορές κρίνονται συμφέρουσες και το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της.

Ως ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας ορίζεται η τιμή των 4 ευρώ ανά μετοχή.

Ως κατώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας ορίζεται η τιμή των 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δεν θα ξεπεράσουν το 25% του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών των μετοχών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v