Πετρόπουλος: Στο 1,79 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Οι πωλήσεις της Πετρόπουλος αυξήθηκαν 25% και ανήλθαν στα €71.783εκ. από €57.189 εκ. το 2015.

Πετρόπουλος: Στο 1,79 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Οι τιµολογηθείσες πωλήσεις του Οµίλου Πέτρος Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου -30 Σεπτεµβρίου αυξήθηκαν κατά 25,5% και ανήλθαν σε €71.783εκ. (€57.189 εκ. το 2015), όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

To ΕΒΙTDA του Οµίλου αυξήθηκε κατά 6% και ανήλθε σε €4.537 εκ  από €4.291 εκατ. το 2015.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2.728εκ έναντι €1.568εκ το 2015, ενώ τα κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας σε €1.792εκ. έναντι € 0,740 εκ. το αντίστοιχο διάστηµα του 2015.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Οµίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα µετρητά και ισοδύναµα) στις 30.9.2016 ήταν 55% (59% στις 31.12.2015).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v