Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Motor Oil: Καθαρά κέρδη 194,17 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Το γ' τρίμηνο, ο όμιλος εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 76,17 εκατ. ευρώ από 33,69 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν στα 1,81 δισ. ευρώ από 1,71 δισ. ευρώ. Η εταιρία διανέμει προμέρισμα ύψους 0,2 ευρώ.

Motor Oil: Καθαρά κέρδη 194,17 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Αύξηση καθαρών κερδών 10,5% στα 194,17 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο εννεάμηνο ο όμιλος Motor Oil.

Ο τζίρος του ομίλου στην ίδια περίοδο ανήλθε στα 4,47 δισ. ευρώ από 5,37 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα EBITDA της ΜΟΗ στο εννεάμηνο ανήλθαν στα 408,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 2,3% ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 384,4 εκατ. ευρώ, με κάμψη 15,3% σε ετήσια βάση. 

Το γ' τρίμηνο, ο όμιλος εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 76,17 εκατ. ευρώ από 33,69 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν στα 1,81 δισ. ευρώ από 1,71 δισ. ευρώ, ενώ τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν στα 187 εκατ. ευρώ από 134 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σε επίπεδο εταιρίας, η Motor Oil εμφάνισε το γ΄ τρίμηνο καθαρά κέρδη ύψους 62,15 εκατ. ευρώ. 

Τα αποθεματικά του ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου ανέρχονται σε 79,42 εκατ. ευρώ. 

Διανέμει προμέρισμα 0,2 ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 16ης Νοεμβρίου 2016 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού Ευρώ 0,20 ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2016. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% επί των μερισμάτων.

Η καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες μετά την ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων και διατυπώσεων του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης προμερίσματος καθώς και η ημερομηνία έναρξης πληρωμής αυτού θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση η αποκοπή του δικαιώματος του προμερίσματος 2016 θα πραγματοποιηθεί πριν την 16η Δεκεμβρίου 2016 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v