Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού 7,4 εκατ.

Μέσω του ΜΟΔ κεφαλαιοποιήθηκαν υποχρεώσεις της εισηγμένης προς τις εταιρίες «Θ. Βαράγκης Μελέται - Κατασκευαί- Ανοικοδομήσεις», «Θήτα - Δέλτα Ανοικοδομήσεις» και προς τον Δ. Βαράγκη ύψους 3,329 εκατ. και αντλήθηκαν νέα κεφάλαια 4,071 εκατ. ευρώ.

Βαράγκης: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού 7,4 εκατ.
H Βαράγκης, σε συνέχεια της από 26.6.2015 ανακοίνωσής της σχετικά με την απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ονομαστικής αξίας μέχρι 10 εκατ. ευρώ, ενημερώνει ότι την Παρασκευή 16.12.2016, το Διοικητικό της Συμβούλιο προχώρησε στην έκδοση καθώς και στη διάθεση (μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης) ΜΟΔ, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 7,4 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε εγκριθεί από την ως άνω γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 26.6.2015.

Το εκδοθέν έγχαρτο, έντοκο ΜΟΔ είναι τετραετούς διάρκειας και αποτελείται από 74 ονομαστικές Ομολογίες ονομαστικής αξίας 100.000 ευρώ έκαστη, οι οποίες διατέθηκαν σε 3 Ομολογιούχους συνολικά. Η τιμή μετατροπής ορίστηκε σε 0,32 ευρώ ανά μετοχή, αναπροσαρμοζόμενη σε περίπτωση εταιρικών πράξεων.

Το επιτόκιο ορίστηκε σταθερό 5% ετησίως και καταβάλλεται εξαμηνιαίως. Οι εν λόγω ομολογίες δεν πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

Συγκεκριμένα μέσω του ΜΟΔ κεφαλαιοποιήθηκαν υποχρεώσεις της εταιρίας προς τις εταιρίες «Θεμιστοκλής Βαράγκης Μελέται - Κατασκευαί- Ανοικοδομήσεις Α.Ε.», «Θήτα - Δέλτα Ανοικοδομήσεις Α.Ε.» και προς τον Δημήτριο Βαράγκη συνολικού ύψους 3,329 εκατ. ευρώ και αντλήθηκαν συνολικά νέα κεφάλαια 4,071 εκατ. ευρώ, τα οποία θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και θα καλύψουν τις λειτουργικές της δαπάνες (συμπεριλαμβανομένης της απομείωσης δανεισμού που ήδη χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v