Με μέση μείωση αμοιβών 17% η νέα επιχειρησιακή ΣΣΕ της Attica

Με τριετή διάρκεια και ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Attica.

Με μέση μείωση αμοιβών 17% η νέα επιχειρησιακή ΣΣΕ της Attica

Με άμεσο στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών και πελατών της, την εξυγίανσή της και τη λειτουργία της με αμιγώς τραπεζικά κριτήρια, ώστε να καταστεί ισχυρότερη στην τραπεζική αγορά, η Διοίκηση της Attica Bank προχώρησε στη σύναψη νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) με το Σύλλογο Εργαζομένων.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα, στα πλαίσια περιορισμού του λειτουργικού και μισθολογικού κόστους, οι Κοινωνικοί Εταίροι της Τράπεζας υπέγραψαν στις 17 Φεβρουαρίου 2017 τη νέα ΕΣΣΕ τριετούς διάρκειας, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Αναλυτικότερα, ο στόχος εξορθολογισμού του μισθολογικού κόστους επιτυγχάνεται με μεσοσταθμικές μειώσεις της τάξης περίπου του 17% και δραστική απλοποίηση του υφιστάμενου μισθολογικού πλαισίου αμοιβών, με αποτέλεσμα η Τράπεζα μισθολογικά να τοποθετείται πλέον στον μέσο όρο της τραπεζικής αγοράς.

H επικείμενη έγκριση του προγράμματος αναδιάρθρωσής από την DG Comp, το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η επιτυχής αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της Attica Bank και η αναμενόμενη ολοκλήρωση της συναλλαγής με ξένο επενδυτή για την κεφαλαιακή ενίσχυσή της, αποτέλεσαν τα πρώτα καθοριστικά βήματα ανάταξης της Τράπεζας.

Η υπογραφή της τριετούς Σύμβασης με τον Σύλλογο Εργαζομένων έρχεται να επισφραγίσει το άριστο κλίμα μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων με κοινό στόχο την υγιή και ανοδική μελλοντική πορεία της Τράπεζας, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v