Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μέρισμα €0,28 για το 2016 από την Intercontinental

Η διοίκηση της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος 2,94 εκατ. ευρώ. Πίεση στα καθαρά κέρδη εξαιτίας των αλλαγών στη φορολόγηση των ΑΕΕΑΠ.

Μέρισμα €0,28 για το 2016 από την Intercontinental

Μέρισμα 0,28 ευρώ ανά μετοχή θα προτείνει η διοίκηση της Intercontinental ΑΕΕΑΠ (ICI ΑΕΕΑΠ) στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση για το 2016. Συνολικά πρόκειται να διανεμηθούν 2,94 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών, δηλαδή τα έσοδα από μισθώματα, της επενδυτικής εταιρείας ακινήτων ανήλθε σε 4,72 εκατ. ευρώ το 2016, από 4,4 εκατ. ευρώ το 2015, «ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των μισθωμάτων της μακροχρόνιας λειτουργικής μίσθωσης των ακινήτων επένδυσης στην πρώην Εμπορική Τράπεζα (σήμερα ALPHA BANK), της νέας απόκτησης ακινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης και των ακινήτων που αποκτήθηκαν στο τέλος του 2015.

Τα δύο ακίνητα που απέκτησε η εταιρεία στον Πύργο των Αθηνών στο τέλος του 2016 «δεν έχουν προλάβει να συνεισφέρουν σημαντικά στα έσοδα της χρήσης».

Οι αλλαγές στη φορολόγηση των ΑΕΕΑΠ επηρέασαν, πάντως, τα καθαρά κέρδη της ICI ΑΕΕΑΠ, τα οποία διαμορφώθηκαν πέρυσι σε 5,34 εκατ. ευρώ από 8,19 εκατ. ευρώ το 2015. Η εύλογη αξία των Επενδύσεων σε Ακίνητα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με την εκτίμηση του Τακτικού Ανεξάρτητου Εκτιμητή, ήταν 63,15 εκατ. ευρώ από 54,4 εκατ. ευρώ στις 31/12/2015.

Στην οικονομική έκθεση αναφέρεται πως εκτός από τις δύο αγορές ακινήτων που πραγματοποίησε αυτόν τον μήνα, η διοίκηση της ICI ΑΕΕΑΠ προχώρησε και στην απόκτηση Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης 4.971.200 ευρώ και λήξη την 9.6.2017.

Προ ημερών ανακοίνωσε και την αγορά δύο ακόμη ιδιοκτησιών στην Καλλιθέα και στη Γλυφάδα.Το ακίνητο στην Καλλιθέα έχει επιφάνεια 560 τ.μ. η οποία μοιράζεται σε ισόγειο και υπόγειο χώρο, είναι μισθωμένο στην εταιρεία Vodafone και το τίμημα της απόκτησής του ανήλθε σε 800.000 ευρώ και η αρχική ετήσια μικτή μισθωτική απόδοσή του υπολογίζεται σε 8,85%.

Το ακίνητο στη Γλυφάδα αποτελείται από γραφεία και καταστήματα μισθωμένα στις εταιρείες HEMPEL Hellas και SALTWATER Hellas, έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 1200,87 τ.μ., και αποτελείται από ισόγειο επιφανείας 535,30 τ.μ., πρώτο όροφο επιφάνειας 406.98 τ.μ., δεύτερο όροφο επιφάνειας 406.98 τ.μ., πρώτο υπόγειο επιφάνειας 660.08 τ.μ. και δεύτερο υπόγειο επιφανείας 710,06 τ.μ. Το τίμημα απόκτησής του ανήλθε σε 3.412.000 ευρώ, ενώ η αρχική ετήσια μικτή μισθωτική απόδοσή του υπολογίζεται σε 8,44%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v