Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Ομολογιακό ως 42,2 εκατ. για αναχρηματοδότηση δανεισμού

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ως 42,2 εκατ. ευρώ, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, καλούνται να εγκρίνουν στις 11 Απριλίου οι μέτοχοι της Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος.

Καραμολέγκος: Ομολογιακό ως 42,2 εκατ. για αναχρηματοδότηση δανεισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος Α.Ε., μετά την από 2/3/2017 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11 Απριλίου 2017, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ μέχρι σαράντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (42.200.000 €), εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, ως ισχύει, με σκοπό την αναχρηματοδότηση ισόποσου υφιστάμενου δανεισμού.

2) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

3) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v