Πετρόπουλος: Στις €340 χιλ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη τριμήνου

Το EBIDTA του Οµίλου ανήλθε σε €1,158 εκ έναντι €1,466 εκ στις 31.3.2016.

Πετρόπουλος: Στις €340 χιλ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη τριμήνου

Οι τιµολογηθείσες πωλήσεις του Οµίλου της Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου µειώθηκαν κατά 29,6% και ανήλθαν σε €16,6 εκ από €23,6 εκ στις 31.3.2106, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το EBIDTA του Οµίλου ανήλθε σε €1,158 εκ έναντι €1,466 εκ στις 31.3.2016.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €607.000 έναντι €831.000 το αντίστοιχο διάστηµα του 2016, ενώ τα κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας σε €340.000 έναντι €619.000 στις 31.3.2016.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός παρέµεινε σχεδόν σταθερός στα €22 εκ, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός µειώθηκε κατά 19% και ανήλθε σε €8 εκ από €9,9 εκ στις 31.12.2016. Τα µετρητά και ισοδύναµα αυξήθηκαν κατά 12% από 12,7εκ. στις 31.12.2016 σε 14,3 εκ. στις 31.3.2017.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €29,4 εκ από €29 εκ στο τέλος του 2016. Οι ελεύθερες ταµειακές ροές ανήλθαν σε €1,6 εκ από € 3,8 εκ στις 31.3.2016.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Οµίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιµα και ισοδύναµα) στις 31.3.2017 ήταν 56,7%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v