Μύλοι Κεπένου: Στις 5 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος

Το μικτό μέρισμα της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 187.600,00 ευρώ από κέρδη χρήσης 2016, το οποίο ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%

Μύλοι Κεπένου: Στις 5 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος

H Mύλοι Κεπένου ανακοινώνει πως το μικτό μέρισμα για τη χρήση 2016 ανέρχεται σε 0,028 ευρώ ανά μετοχή και το καθαρό μέρισμα σε 0,0238 ευρώ ανά μετοχή.

Το μικτό μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 187.600,00 ευρώ από κέρδη χρήσης 2016, το οποίο ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% (με την επιφύλαξη των διατάξεων των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας).

Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 159.460,00 ευρώ ή 0,0238 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος, ορίσθηκε η 29/06/2017. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2016, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 30/06/2017 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 05 Iουλίου 2017 από την Alpha Bank, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v