Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Γιατί την εξαγοράζει η Παυλίδης Μάρμαρα

Εννέα μήνες μετά την απόκτηση της Mermeren, τα funds την πουλάνε με ικανοποιητική απόδοση. Οι συνέργειες στις οποίες ποντάρει η Παυλίδης και το γερό ταμείο για τη χρηματοδότηση του deal. Τα ερωτήματα και οι πρώτες πληροφορίες για το αν υπάρχει υποχρέωση δημόσιας προσφοράς.

Mermeren: Γιατί την εξαγοράζει η Παυλίδης Μάρμαρα

Την πρώτη επιτυχημένη αποεπένδυσή τους από εταιρεία στην οποία είχε επενδύσει η NBGI Private Equities funds, διενήργησαν οι Goldman Sachs Asset Management (GSAM) και Deutsche Bank Private Equity (DBPE), με τη σύναψη συμφωνίας πώλησης του 88,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Mermeren στην Παυλίδης Μάρμαρα.

Τα δύο private equity funds απέκτησαν τα 11 κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, που κατείχε άμεσα ή έμμεσα η NBGI, από την Εθνική Τράπεζα στο τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου, έναντι τιμήματος 288 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των assets που απέκτησαν, ήταν και το 88,4% της Mermeren, το οποίο και πωλείται τώρα στην Παυλίδης Μάρμαρα.

Βασικές πληροφορίες για τη συναλλαγή, όπως το προσφερόμενο τίμημα και το αν προτίθεται ή υποχρεούται ο αγοραστής να προβεί σε δημόσια προσφορά για την απόκτηση του free float της εισηγμένης, δεν έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, το τίμημα είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με τα ετήσια EBITDA του 2016 για τα ελληνικά δεδομένα.

Το ύψος του τιμήματος ήταν αυτό που έκανε τα δύο private equities funds (GSAM και DBPE) να πουλήσουν τη Mermeren μόλις εννιά μήνες μετά την απόκτησή της, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός τους προέβλεπε τη διατήρησή της για δύο με τέσσερα χρόνια.

Αν οι πληροφορίες ισχύουν, το υψηλό τίμημα δικαιολογείται από το γεγονός ότι η Mermeren κατέχει ηγετική θέση σε προϊόντα λευκού μαρμάρου, που είναι υψηλών προδιαγραφών και αντίστοιχης προστιθέμενης αξίας. Η εταιρεία έκλεισε το 2016 με πωλήσεις 16,6 εκατ. ευρώ, μικτό περιθώριο κέρδους 45,4%, EBITDA 6,8 εκατ. ευρώ (περιθώριο EBITDA 40,7%) και καθαρά κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ.

Η χρονιά δεν ήταν, όμως, ενδεικτική, σύμφωνα με όσα αναφέρει η έκθεση διοίκησης της εταιρείας καθώς η μέση ποιότητα του εξορυχθέντος υλικού ήταν χαμηλότερη από το 2015. Για τον λόγο αυτόν η εταιρεία αποφάσισε να αυξήσει σημαντικά τους όγκους αποκάλυψης του λατομείου, ώστε να αυξήσει σε απόλυτα μεγέθη την παραγωγική ικανότητα.

Έτσι, τα αποτελέσματα του 2016 επιβαρύνθηκαν από πρόσθετα κόστη. Ήδη, όμως, από το δεύτερο εξάμηνο της περσινής χρονιάς, τόσο ο δείκτης απόληψης όσο και η ποιότητα του μαρμάρου βελτιώθηκαν σημαντικά, σε σχέση με το πρώτο μισό του ίδιου έτους, ενώ η συνολική εξόρυξη παρέμεινε υψηλή.

Κατά τη χρήση 2015 η Mermeren εμφάνισε μικτό περιθώριο επί των πωλήσεων 54,5% και περιθώριο EBITDA 51,3% ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στο 30% των πωλήσεων και στο 27% των ιδίων κεφαλαίων.

Η απόκτηση της Mermeren από μια εταιρεία του κλάδου εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικά οφέλη για τους μετόχους της. Το ερώτημα είναι αν η Παυλίδης θα προχωρήσει σε δημόσια προσφορά για την απόκτηση των μετοχών που αντιστοιχούν στα πιστοποιητικά μέσω των οποίων διαπραγματεύεται η Mermeren στο Χ. Α.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υποχρέωση υποβολής δημόσιας προσφοράς δεν υπάρχει αλλά για το θέμα μένει να τοποθετηθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία θα πρέπει να ζητήσει και διευκρινίσεις για βασικούς όρους της συναλλαγής, εφόσον δεν γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Συνέργειες από συμπληρωματικά προϊόντα

Σύμφωνα με στελέχη της Παυλίδης, η εξαγορά της Mermeren δημιουργεί συνέργειες καθώς η τελευταία διαθέτει συμπληρωματικά προϊόντα με την Παυλίδης στα υλικά έργων, τα οποία απευθύνονται στους ίδιους πελάτες. Η διάθεση από τα δύο δίκτυα συμπληρωματικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας αναμένεται να βελτιώσει έτι περαιτέρω τους υψηλούς δείκτες απόδοσης.

Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της Παυλίδης, η εξαγορά θα δημιουργήσει αξία και συνέργειες για τις δύο εταιρείες, ισχυροποιώντας τη θέση τους στις διεθνείς αγορές. Στο ίδιο μήκος κύματος ο διευθύνων σύμβουλος της Mermeren Π. Νικολάου στάθηκε στο γεγονός ότι οι δύο εταιρείες είναι ηγέτιδες στον τομέα του λευκού μαρμάρου.

Ταμείο 68,4 εκατ. ευρώ έχει η Παυλίδης Μάρμαρα

Με δεδομένο ότι η εταιρεία διαθέτει ταμείο της τάξης των 68,4 εκατ. ευρώ και μηδενικό δανεισμό, η αγορά εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος θα καλυφθεί από ίδια συμμετοχή ενώ για το υπόλοιπο θα συναφθεί δανεισμός από εγχώρια τράπεζα.

Ειδικότερα, η Παυλίδης Μάρμαρα έκλεισε τη χρήση του 2016 με κύκλο εργασιών 62,2 εκατ. ευρώ έναντι 50,5 εκατ. ευρώ το 2015, διατηρώντας το κόστος πωλήσεων στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2015. Αποτέλεσμα της παραπάνω επίδοσης ήταν τα μικτά αποτελέσματα να ανέλθουν στα 40,6 εκατ. ευρώ και το μικτό περιθώριο κέρδους να εκτιναχθεί στο 65,3%!

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 33,3 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 53,5%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 31,01 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη ανέρχονται στα 22 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας στο τέλος του 2016 ανέρχονταν σε 87 εκατ. ευρώ.

 

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v