Καρέλιας: Στις 19/7 θα συνεχιστεί η ΓΣ μετά από αίτημα μετόχων μειοψηφίας

Η απόφαση για τη διανομή μερίσματος από τους επενδυτές αναβλήθηκε.

Καρέλιας: Στις 19/7 θα συνεχιστεί η ΓΣ μετά από αίτημα μετόχων μειοψηφίας

H Kαρέλιας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι πραγματοποιήθηκε η συγκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες 2.670.351 επί συνόλου 2.760.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 96,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά την εκλογή του οριστικού Προέδρου της Συνέλευσης, οι μέτοχοι Ασημίνα Κ. Σπυροπούλου και Ιωάννα Κ. Καρέλια, ασκώντας δικαίωμα μειοψηφίας, υπέβαλαν δια του εκπροσώπου τους αίτημα αναβολής της λήψης αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατόπιν τούτου, ορίστηκε ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης η 19η Ιουλίου 2017 και ώρα 10 π.μ.

Συνεπεία τούτου, αναβάλλεται η διανομή μερίσματος μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v