Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ.Ε. Δημητρίου: Ακυρώθηκαν 250.000 μετοχές

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €26.222.991,64, διαιρούμενο σε 77.126.446 ονομαστικές μετοχές,

Γ.Ε. Δημητρίου: Ακυρώθηκαν 250.000 μετοχές

Η Γ.Ε. Δημητρίου ανακοίνωσε ότι από την 31/07/2017 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 250.000 μετοχών της, οι οποίες ακυρώνονται.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €26.222.991,64, διαιρούμενο σε 77.126.446 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,34 € εκάστης, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ανέρχεται σε 77.126.446.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v