Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ξυλεμπορία

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το 2021.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ξυλεμπορία

Τo διοικητικό συμβούλιο της Ξυλεμπορία, τα μέλη του οποίου εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 26η Οκτωβρίου 2017, συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα με παράλληλο καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Έτσι μετά την συνεδρίασή του, η σύνθεσή του έχει ως κάτωθι:

Παππάς Αλέξανδρος, Πρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεράρδη Σοφία, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεράρδης Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Παπαδάκης Ευτύχιος, Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Θεοδωρίδης Νικόλαος, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό μέλος
Μιχαήλ Τρικούδης, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό μέλος
Εφραίμογλου Δημήτριος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Σιγάλας Μιχαήλ, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Πρόεδρος ή ο Δ/νων Σύμβουλος ή η Αντιπρόεδρος, δεσμεύουν την Εταιρία για κάθε θέμα με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το 2021, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v