Οίκος Σπύρου: Εκτακτη ΓΣ στις 29 Δεκεμβρίου

Μεταξύ των θεμάτων της ΓΣ η υπογραφή σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ του από 28/03/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου ποσού 7,3 εκατ. ευρώ, η οποία ανέρχεται σήμερα σε €2.764.875,00.

Οίκος Σπύρου: Εκτακτη ΓΣ στις 29 Δεκεμβρίου

Καλούνται όλοι οι Μέτοχοι της «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ» , σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Μαρκόνι αριθ. 5.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 το μεσημέρι στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υπογραφή σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ του από 28/03/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου ποσού ΕΥΡΩ επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€ 7.300.000,00), η οποία ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ (€2.764.875,00).

2. Κεφαλαιοποίηση τόκων μέχρι συνολικού ποσού ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (€2.737.500,00), στο πλαίσιο υπογραφής της σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ του από 28/03/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου ποσού ΕΥΡΩ επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€ 7.300.000,00).

3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

4. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Αποχώρησε ο προϊστάμενος λογιστηρίου

Η Εταιρία ανακοίνωσε την αποχώρηση του Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Κωνσταντίνου Καλύβα.

Η Εταιρεία έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την κάλυψη της θέσης. Μέχρι την ολοκλήρωση της, την εποπτεία του Λογιστηρίου θα αναλάβει ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Μιχάλης Κομνηνέλλης.

Η Εταιρεία ευχαριστεί τον κ. Κωνσταντίνο Καλύβα για την μακρόχρονη προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v