Πετρόπουλος: Πώληση 69.273 ιδίων μετοχών με κατώτατη τιμή €4,92

Η πώληση των εν λόγω μετοχών θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 14.12.2017 έως 15.12.2017.

Πετρόπουλος: Πώληση 69.273 ιδίων μετοχών με κατώτατη τιμή €4,92

H Πετρόπουλος ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την απόφαση για αγορά Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την από 06.05.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτέλεση της από 05.04.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

Η εταιρεία προτίθεται να προβεί σε πώληση 69.273 Ιδίων Μετοχών ήτοι ποσοστό 0,97% του μετοχικού κεφαλαίου της με κατώτατη τιμή πώλησης 4,92 €. Η πώληση των εν λόγω μετοχών θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 14.12.2017 έως 15.12.2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v