Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lamda: Ποιοι ελέγχουν την Voxcove Holdings

Η Voxcove Holdings απέκτησε το 12,83% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης.

Lamda: Ποιοι ελέγχουν την Voxcove Holdings
Η LAMDA Development ανακοινώνει ότι κατόπιν σχετικών εντύπων που της υποβλήθηκαν, της γνωστοποιήθηκαν συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

Η VOXCOVE HOLDINGS LTD, η οποία στις 21 Δεκεμβρίου 2017 απέκτησε άμεσα 10.227.206 μετοχές, ήτοι 12,83% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ελέγχεται από κοινού και συντονισμένα από τις εταιρείες GREY SQUIRREL LTD και VNK CAPITAL LTD, κάθε μία από τις οποίες κατέχει ποσοστό 50% της VOXCOVE HOLDINGS LTD.

Η GREY SQUIRREL LTD ελέγχεται με τη σειρά κατά 100% από την OLYMPIA GROUP A.E., η οποία ελέγχεται κατά 100% άμεσα και έμμεσα από τη MICROSTAR LTD, που ελέγχεται κατά 100% από την URMAILEY INVESTMENTS LIMITED.

H VNK CAPITAL LTD ελέγχεται από κοινού από τον κ. Βασίλειο Κάτσο και την κα Ελένη Κάτσου, καθένας εκ των οποίων κατέχει το 50% αυτής, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v