Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανοδικές επιδόσεις το 2017 για την Αφοί Κορδέλλου

Διεύρυνση μεριδίων αγοράς και άνοδος τιμών οδήγησαν τις πωλήσεις και τα κέρδη της εισηγμένης εταιρείας το 2017 σε αυξημένα επίπεδα. Πώς ξεκίνησε το 2018 και τι προσδοκά ο κλάδος από μια έντονη ανάπτυξη των επενδύσεων στη χώρα.

Ανοδικές επιδόσεις το 2017 για την Αφοί Κορδέλλου

Αύξηση κύκλου εργασιών γύρω στο 15% και διατήρηση του περιθωρίου EBITDA σε περίπου σταθερό επίπεδο σημείωσε το 2017 η εταιρεία εμπορίας σιδήρου-χάλυβα Αφοί Κορδέλλου, βελτιώνοντας παράλληλα και την καθαρή της κερδοφορία.

Ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης το 2016 είχε διαμορφωθεί στα 37,5 εκατ. ευρώ (από 34,2 εκατ. το 2015), το EBITDA στα 3,3 εκατ. (από 1,45 εκατ. το 2015) και τα καθαρά κέρδη στα 662 χιλ. (από -1,234 εκατ. το 2015), με αποτέλεσμα το 2017 να είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Αφοί Κορδέλλου επιστρέφει μετά την κρίση σε κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Η ανοδική πορεία της περυσινής χρονιάς είχε διαφανεί και στις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, όταν οι πωλήσεις είχαν αυξηθεί από τα 18,9 στα 23 εκατ., το EBITDA (αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) από το 1,94 στα 2,34 εκατ. και τα καθαρά κέρδη από τα 562 στα 747 χιλ. ευρώ (τα ίδια κεφάλαια στις 30/6/2017 είχαν διαμορφωθεί στα 20,14 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με κύκλους προσκείμενους στην εισηγμένη εταιρεία, η άνοδος των πωλήσεων του 2017 ήταν αποτέλεσμα:

α) Των αυξημένων τιμών πώλησης λόγω της αντίστοιχης ανόδου που σημείωσε η διεθνής τιμή του μετάλλου

β) Και -ως ένα βαθμό- της διεύρυνσης του μεριδίου που κατέχει η εταιρεία στην εγχώρια αγορά.

«Εκτιμούμε πως η εγχώρια ζήτηση του κλάδου μας υποχρεώθηκε σε μικρή υποχώρηση μέσα στο 2017 σε ότι αφορά τους όγκους. Ωστόσο ήρθε μια άνοδος τιμών της τάξεως του 10%, η οποία οδήγησε σε αυξητική πορεία τις αξίες των πωλήσεων στο σύνολο της αγοράς» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το 2018 ξεκίνησε «φυσιολογικά» για την εταιρεία, με τα περιθώρια κέρδους που διαμορφώνονται λόγω της πορείας της διεθνούς τιμής του μετάλλου, να παραμένουν ικανοποιητικά.

Το ζητούμενο βέβαια για την Αφοί Κορδέλλου και για τις άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εμπορίας ειδών σιδήρου-χάλυβα είναι η αύξηση των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία, η οποία με τη σειρά τις θα φέρει και μεγαλύτερο όγκο εργασιών.

Ο συγκεκριμένος κλάδος άλλωστε συγκαταλέγεται σε εκείνους που επλήγησαν ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, καθώς η υποχώρηση των επενδύσεων κατά την τελευταία δεκαετία ήταν κατακόρυφη, με αποτέλεσμα σήμερα οι εταιρείες να χρησιμοποιούν μικρό σχετικά ποσοστό της παραγωγικής της δυναμικότητας (capacity).

Πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά οικονομικά προβλήματα και δεν είναι τυχαίες οι συζητήσεις για τη σύμπραξη των Ομίλων ΣΙΔΜΑ και Μπήτρου (μαζί με την Έλαστρον και την Αφοί Κορδέλλου αποτελούν τις μεγαλύτερες του κλάδου).

Είναι λοιπόν προφανές πως αν κατά τα επόμενα χρόνια, ξεκινήσουν να υλοποιούνται τα σχεδιαζόμενα επενδυτικά projects στην Ελλάδα, τότε θα βελτιωθούν δραστικά και οι επιδόσεις των εταιρειών.

Το 2017 η Αφοί Κορδέλλου είχε διανείμει στους μετόχους της με τη μορφή μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v