Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Στην B2Holding πωλήθηκαν κόκκινα δάνεια 3,7 δισ.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 90 εκατ., δηλαδή περίπου στο 4,5% επί του οφειλόμενου κεφαλαίου. Το deal αναμένεται να έχει θετική επίπτωση για την τράπεζα σε επίπεδο χρηματοοικονομικού αποτελέσματος, κεφαλαίων και ρευστότητας. Τη διαχείριση του xαρτοφυλακίου έχει αναλάβει η Cepal Hellas.

Alpha Bank: Στην B2Holding πωλήθηκαν κόκκινα δάνεια 3,7 δισ.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι προέβη στη σύναψη οριστικής συμφωνίας με τον επενδυτικό όμιλο B2Holding για την πώληση Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων Λιανικής (το «Χαρτοφυλάκιο») συνολικού υπολοίπου 3,7 δισ. ευρώ και συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου 2,0 δισ. ευρώ με ημερομηνία αναφοράς την 30.6.2017.

Το Euro2day.gr είχε προαναγγείλλει την πώληση τονίζοντας ότι «φαβορί» είναι η εταιρεία B2Holding.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 90 εκατ. ευρώ, ήτοι 4,5% περίπου επί του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου, ενώ η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίπτωση για την Τράπεζα σε επίπεδο χρηματοοικονομικού αποτελέσματος, κεφαλαίων και ρευστότητας.

Τη διαχείριση του Χαρτοφυλακίου έχει αναλάβει η εταιρία “CEPAL HELLAS”, η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρία διαχειρίσεως απαιτήσεων του Ν. 4354/2015.

Η συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2018, συμβαδίζει πλήρως με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τραπέζης για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και για την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της.

Υπενθυμίζεται ότι το χαρτοφυλάκιο που πουλήθηκε περιλαμβάνει καταναλωτικά δάνεια, απαιτήσεις από κάρτες καθώς και δάνεια ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, τα οποία παραμένουν μη εξυπηρετούμενα τα τελευταία 5 με 7 χρόνια. Η μεσοσταθμική οφειλή ανέρχεται σε 10 χιλ. ευρώ.

Το 65% των δανείων είναι καταναλωτικά, το 27% δάνεια σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 8% απαιτήσεις από κάρτες. Τα δάνεια ανήκουν σε 156 χιλιάδες οφειλέτες και το 90% εξ αυτών έχει ληφθεί πριν το 2010.

Ειδικότερα, το 30% των προς πώληση δανείων είχαν χορηγηθεί πριν το 2006, το 60% μεταξύ 2006 με 2010 και το υπόλοιπο 10% μετά το 2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v