Ικτίνος: Το ράλι κερδών χρηματοδοτεί τις επενδύσεις

Πάνω σε ποια βάση ο εισηγμένος όμιλος αποφάσισε την υλοποίηση τόσο υψηλών επενδυτικών κινήσεων κατά τη διετία 2017-2018. Νέα άνοδος λειτουργικών επιδόσεων προβλέπεται για φέτος. Τι πρόκειται να συμβεί με τη διανομή μερίσματος.

Ικτίνος: Το ράλι κερδών χρηματοδοτεί τις επενδύσεις

Η επίτευξη τόσο υψηλών οικονομικών επιδόσεων μέσα στο 2017 και οι ανοδικές φετινές προσδοκίες είναι οι παράγοντες εκείνοι που επέτρεψαν στη διοίκηση της Ικτίνος Μάρμαρα αφενός να μοιράσει πέρυσι 3,7 εκατ. ευρώ στους μετόχους της και αφ’ ετέρου να αποφασίσει μια σειρά επεκτατικών κινήσεων, όπως:

• Η εξαγορά της μονάδας παραγωγής των Μαρμάρων Λαζαρίδη.

• Η υλοποίηση σ’ αυτήν επιδοτούμενου -φορολογικές απαλλαγές- επενδυτικού προγράμματος ύψους 6,9 εκατ. ευρώ που θα ολοκληρωθεί το 2019 και θα αυξήσει τις πωλήσεις της μονάδας στα 10 εκατ. ευρώ (ήδη δόθηκαν 4 εκατ. ευρώ σε εξοπλισμό που θα έχει εγκατασταθεί μέχρι τον προσεχή Ιούνιο).

• Και η φετινή απόκτηση έναντι 14 εκατ. ευρώ (προκαταβολή 1,4 εκατ. ευρώ) του υπόλοιπου 79,65% της Latirus, με αποτέλεσμα η Ικτίνoς Μάρμαρα να κατέχει το 100% μεγάλης έκτασης στην Κρήτη που προορίζεται για τουριστική αξιοποίηση.

Ειδικότερα, η Ικτίνoς Μάρμαρα σημείωσε πέρυσι πωλήσεις 51,7 εκατ. ευρώ, EBITDA 19 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη 9 εκατ. ευρώ (παρά την εγγραφή λογιστικής απομείωσης 1,25 εκατ. ευρώ) και κυρίως θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές 12,2 εκατ. ευρώ, που πέρα από τη διανομή μερισμάτων ύψους 3,67 εκατ. ευρώ, μείωσαν τον καθαρό δανεισμό κατά 8,5 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου του 2017, ο δείκτης «καθαρό χρέος προς EBITDA» ήταν σαφώς χαμηλότερος της μονάδας (καθαρός δανεισμός 12,4 εκατ., EBITDA 19 εκατ. ευρώ), ενώ ακόμη και με την προσθήκη όλων των σχεδιαζόμενων επενδύσεων δεν υπερβαίνει το 2.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Ικτίνος, η φετινή πορεία στον τομέα του μαρμάρου προβλέπεται να είναι ανοδική: «Για το 2018 οι πωλήσεις αναμένεται να υπερβούν τα επίπεδα της χρήσης 2017. Η διοίκηση του ομίλου είναι αισιόδοξη ως προς την εξέλιξη του κύκλου εργασιών γιατί τα μηνύματα από τις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται και από αυτές που ήδη έχουν κλείσει και βρίσκονται σε εξέλιξη είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Επίσης η Ικτίνoς Μάρμαρον, η οποία δραστηριοποιείται στην εσωτερική αγορά και σε projects του εξωτερικού, αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στον κύκλο εργασιών και στην κερδοφορία του ομίλου».

Επιπλέον, πρόσθετες πωλήσεις θα προσδώσει φέτος στον όμιλο και η αγορασθείσα παραγωγική μονάδα των Μαρμάρων Λαζαρίδη.

Το θετικό για την εισηγμένη επίσης είναι πως πάνω από το 90% του κύκλου εργασιών προέρχεται από το εξωτερικό και συνήθως οι σχετικές πωλήσεις υλοποιούνται με προκαταβολή του αντιτίμου, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ρευστότητα του ομίλου.

Το ζητούμενο βέβαια είναι το κατά πόσο ακόμη οι οικονομίες των χωρών της ΝΑ Ασίας (και κυρίως αυτή της Κίνας) θα παραμένουν σε ανάπτυξη και θα ζητούν τόσο υψηλές ποσότητες ελληνικού μαρμάρου. Για το λόγο αυτό η Ικτίνoς Μάρμαρα επιχειρεί με επιτυχία εδώ και χρόνια προσπάθειες γεωγραφικής διαφοροποίησης των πωλήσεών της, με στόχο τη μείωση της εξάρτησής της από την κινεζική αγορά.

Επιπρόσθετα, κατά το παρελθόν είχε τεθεί προς συζήτηση και το ζήτημα της πώλησης της θυγατρικής ΙΔEΗ, η οποία είναι κάτοχος αιολικού πάρκου ισχύος 22 MW στο νομό Δράμας. Το συγκεκριμένο πάρκο είναι λογιστικά ζημιογόνο (-364 χιλ. το 2017) λόγω χρεωστικών τόκων και αποσβέσεων. Ωστόσο, η διοίκηση έχει απορρίψει το σενάριο της πώλησης της ΙΔEΗ που θα ενίσχυε τη ρευστότητά του εισηγμένου ομίλου, με το σκεπτικό ότι το ίδιο πάρκο κατά τη δεύτερη δεκαετία της λειτουργίας του (και εν συνεχεία) που ξεκινά σε λίγα χρόνια, θα είναι σε θέση να αποφέρει κέρδη αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως.

ΥΓ1: Η διοίκηση της εισηγμένης θα προτείνει και φέτος τη διανομή μερίσματος, το ύψος του οποίου θα αποφασιστεί στα πλαίσια της επικείμενης τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΥΓ2: Η μετοχή της Ικτίνος έχει καταγράψει κέρδη 280% κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πέραν των μερισμάτων που έχει διανείμει στους κατόχους της.

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus