Νέα ασφαλιστική εταιρία στην ελληνική αγορά

Η GMI είναι η σημαντικότερη εταιρεία στην Μάλτα. Στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από την ΕΛΠΑ Ασφάλειες, ξεκινά με τον κλάδο αυτοκινήτου και θα επεκταθεί σταδιακά σε όλους τους κλάδους των Γενικών Ασφαλίσεων.

Νέα ασφαλιστική εταιρία στην ελληνική αγορά

Η GMI, GasanMamo Insurance Limited, ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών της στην Ελλάδα, μέσω της ΕΛΠΑ Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις Ασφαλίσεις Οχημάτων, Σπιτιών, Υγείας, Σκαφών, Επιχειρήσεων, Ιδιοκτητών, Συγκροτημάτων Κατοικιών και Γραφείων καθώς και στις Ταξιδιωτικές Ασφαλίσεις.

Η GMI είναι η σημαντικότερη εταιρεία στην Μάλτα με ιστορία που ξεκινά από το 1947 και μερίδιο αγοράς άνω του 60%, παρουσιάζει δε σημαντικά κέρδη και δείκτη φερεγγυότητας 267%.

Η εταιρεία με τη σημερινή της ονομασία ιδρύθηκε το 1999 μετά τη συνένωση δύο κορυφαίων παρόχων ασφαλιστικών προϊόντων, της GasanMamo Agency και της Galdes & Mamo Ltd ενώ το 2003 αδειοδοτήθηκε ως εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων.

Έκτοτε έχει επεκτείνει τις εργασίες της εκτός των συνόρων, στην Γαλλία, την Κύπρο, την Πολωνία και τώρα στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από την ΕΛΠΑ Ασφάλειες, ξεκινά με τον κλάδο αυτοκινήτου και θα επεκταθεί σταδιακά σε όλους τους κλάδους των Γενικών Ασφαλίσεων.

Το Ελληνικό χαρτοφυλάκιο του κλάδου αυτοκινήτου καλύπτεται αντασφαλιστικά με αναλογική αντασφάλιση σε ποσοστό 90% από κορυφαίους παγκοσμίου κύρους Αντασφαλιστές.

Η αποκλειστική συνεργασία της GMI με την ΕΛΠΑ Ασφάλειες δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους συνεργάτες της ΕΛΠΑ Ασφάλειες αφού τους προσφέρεται η δυνατότητα προσφοράς ανταγωνιστικών ασφαλίστρων και άριστης εξυπηρέτησης.

Η ΕΛΠΑ Ασφάλειες στη διάρκεια των 17 ετών λειτουργίας της, καθιερώθηκε στην Ασφαλιστική Αγορά και απέδειξε τη φερεγγυότητά της αφού με στρατηγικές κινήσεις προσέφερε στους συνεργάτες της οικονομικά ασφαλιστικά πακέτα και υψηλές προμήθειες φροντίζοντας παράλληλα να τους προστατεύει πάντα μέσω των επιλογών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v