Επιστροφή στα κέρδη για την N/N Hellas

Σε κερδοφόρο πορεία επέστρεψε η NN Hellas το 2017, αυξάνοντας παράλληλα και το ύψος της παραγωγής της. Σύνταξη, υγεία και bancassurance, οι βασικοί στόχοι της ασφαλιστικής εταιρείας.

Επιστροφή στα κέρδη για την N/N Hellas

Σημαντικά βελτιωμένα ήταν τα οικονομικά μεγέθη της NN Hellas για το 2017. Η παραγωγή σημείωσε περιορισμένη αύξηση, ενώ η βελτίωση στην κερδοφορία βασίστηκε κυρίως σε επαναλαμβανόμενες εργασίες, σε αντίθεση με το 2016 που είχε επηρεαστεί σημαντικά από συμβόλαια εφάπαξ καταβολής.

Βασικοί στόχοι της εταιρείας είναι η επέκταση στον χώρο των προγραμμάτων σύνταξης και υγείας, καθώς και η περαιτέρω εκμετάλλευση της συνεργασίας της με την Τράπεζα Πειραιώς, στο μέτωπο του bancassurance.

Η NN Hellas ανακοίνωσε χθες ότι θα είναι Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας για τη χρονική περίοδο 2018-2020, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ασφαλιστικής εταιρείας, «η εν λόγω σύμπραξη αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση της ΝΝ Ηellas να στηρίζει την ελληνική κοινωνία, επενδύοντας στα ιδεώδη και στις αρχές του Ολυμπισμού».

Gabor Szegedi: Εξαιρετικά επιτυχής χρονιά

Στα πλαίσια της συνέντευξης Τύπου για την εξαγγελία της Χρυσής Χορηγίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας από την NN Hellas για την τριετία 2018-2020, πραγματοποιήθηκαν ερωτήσεις από δημοσιογράφους σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της NN Hellas το 2017, καθώς και το δείκτη φερεγγυότητας.
Η τοποθέτηση σε αυτές του κου Gabor Szegedi, Γενικού Οικονομικού Διευθυντή της NN Hellas, ήταν η ακόλουθη:

“Αν και οι επίσημες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι το 2017 ήταν μια εξαιρετικά επιτυχής χρονιά. Το λειτουργικό αποτέλεσμα, όπως επικοινωνήθηκε ήδη επίσημα και στον Όμιλο της ΝΝ, ανήλθε σε 4 εκ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση 13 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημία 9 εκ. ευρώ το 2016. Το αποτέλεσμα προ φόρων που βασίστηκε στις Λογιστικές Πολιτικές που υιοθετούνται από την ΝΝ International, και που συμπεριελήφθη στην ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση του Ομίλου ΝΝ για το 2017, ανήλθε σε 2 εκ. ευρώ. Αυτό αποτελεί βελτίωση 19 εκ. ευρώ, συγκρινόμενο με ζημία 17 εκ. ευρώ το 2016.

Τα κέρδη που θα ενσωματώσουμε στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος στις προς δημοσίευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΝΝHellas για το 2017 (εκκρεμεί τελική γνώμη από τους ορκωτούς λογιστές), ανέρχονται σε 1,1 εκ. ευρώ προ φόρων και 8,4 εκ. ευρώ μετά φόρων. Αυτό αποτελεί μια ακόμη σημαντική βελτίωση, 23 εκ. και 39,4 εκ. ευρώ αντίστοιχα σε σχέση με τα μεγέθη του 2016, όπου κατεγράφη ζημία 22 εκ. ευρώ προ φόρων και 31 εκ. ευρώ μετά φόρων.

Η νέα Διοικητική ομάδα της ΝΝ Hellas πέτυχε τα αποτελέσματα αυτά μέσα από μετασχηματισμό της Εταιρίας, δημιουργία νέων προϊόντων, καλύτερη διαχείριση αποζημιώσεων και εξοικονόμηση πόρων, σε συνδυασμό με ρεκόρ πωλήσεων και αύξηση στα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα έτη’’.

Σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα, είπε ο κος Szegedi, θα είχα να επισημάνω τα παρακάτω: ‘’Τα μεταβατικά μέτρα εισήχθησαν με το Solvency II το 2016 και αποτελούν μέρος του συνολικού πλαισίου στην Ευρώπη, σε αναγνώριση του γεγονότος ότι ο νέος αυτός τρόπος υπολογισμού φερεγγυότητας μπορεί να μην είναι ο πλέον κατάλληλος για τον υπολογισμό των αποθεμάτων και των κεφαλαιακών απαιτήσεων για εταιρείες με προϋπάρχοντα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής, τα οποία πωλήθηκαν στο παρελθόν κάτω από πολύ διαφορετικές οικονομικές συνθήκες.

Η ΝΝ Hellas, η μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρία στον κλάδο στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία και παρουσία στη χώρα από το 1982, διατηρεί σημαντικά χαρτοφυλάκια με εγγυημένα επιτόκια, τα οποία εμπίπτουν στη δυνατότητα χρήσης των μεταβατικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως και τελούν υπό την έγκριση της εκάστοτε τοπικής Εποπτικής Αρχής σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Η ΝΝ Hellas αιτήθηκε και έλαβε έγκριση για τη χρήση μεταβατικών μέτρων από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό του δείκτη φερεγγυότητας.

Ανακεφαλαιώνοντας, τα μεταβατικά μέτρα αντικατοπτρίζουν τη φύση της δραστηριότητάας της Εταιρίας, αποτελούν μέρος του πλαισίου φερεγγυότητας και η χρήση τους θα μειώνεται σταδιακά, μέχρι να μηδενιστεί μέσα στα επόμενα έτη, σε απόλυτη συμφωνία με τις προκαθορισμένες από το Solvency II οδηγίες.

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus