Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Συμμετέχει σε διαγωνισμό του υπ. Παιδείας

Ο προϋπολογισμός του έργου προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανέρχεται σε 5,5 εκατ. ευρώ.

Πλαίσιο: Συμμετέχει σε διαγωνισμό του υπ. Παιδείας

Η Πλαίσιο Computers ανακοίνωσε ότι προτίθεται να συμμετέχει στον ανοικτό, διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που προκήρυξε με την υπ' αριθμ. 2/2018 διακήρυξή του το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) 5.502.435 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 11-7-2018.

Η εταιρεία σημειώνει ότι γενικά προτίθεται να συμμετέχει, εντός ενός έτους από σήμερα, σε διαδικασίες ανάληψης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., ΟΤΑ και κάθε εν γένει φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

Επισημαίνει παράλληλα στην ανακοίνωσή της πως σε όλες τις μετόχους της-ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες τυχόν δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παράγρ. 3 του Π.Δ. 82/1996 κυρώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v