Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας- Λάππας: Από 2/7 η καταβολή μερίσματος €0,028/μετοχή

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων – record date).

Κλουκίνας- Λάππας: Από 2/7 η καταβολή μερίσματος €0,028/μετοχή

Η «Κλουκίνας- Λάππας» γνωστοποιεί την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Ιουνίου 2018 για διανομή μερίσματος στους Μετόχους από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων ποσού 0,028 ευρώ (μεικτό ποσό) ανά μετοχή.

Το μέρισμα αυτό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 15% και το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ποσό 0,0238 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων – record date).

Από την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v