Πετρόπουλος: Στο 16,3% το ποσοστό της Brevan Howard

Για την κίνηση αυτή είχε προϊδεάσει ο κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος από την τακτική γενική συνέλευση, όπου είχε δηλώσει ότι το ποσοστό των βασικών μετόχων θα μπορούσε να μειωθεί ως και το 51%.

Πετρόπουλος: Στο 16,3% το ποσοστό της Brevan Howard

Την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 576.923 μετοχών ή του 8,15% της Πετρόπουλος στη Brevan Howard από εταιρία ελεγχόμενη από το βασικό μέτοχο, ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Σημειώνεται ότι για την κίνηση αυτή είχε προϊδεάσει ο κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος από την τακτική γενική συνέλευση, όπου είχε δηλώσει ότι το ποσοστό των βασικών μετόχων θα μπορούσε να μειωθεί ως και το 51% (πλειοψηφία). 

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση: 

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοινώνει, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε, ότι την 25.07.2018 πραγματοποιήθηκε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 576.923 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,93 ευρώ εκάστη, εκδόσεως της Εταιρείας από την κυπριακή εταιρεία ANABAK TRADING AND INVESTMENT LTD στην αγγλική εταιρεία BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED.

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης:

(α) Η ANABAK TRADING AND INVESTMENT LTD, κατέχει άμεσα 1.830.338 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,93 ευρώ εκάστη, εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 25,88% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΑΝΑΒΑΚ TRADING AND INVESTMENT LTD κατέχει ο κος Κωνσταντίνος Πετρόπουλος.

(β) Η BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED κατέχει άμεσα 1.153.846 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,93 ευρώ εκάστη, εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 16,32% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED ανήκει στη BREVAN HOWARD ASSET MANAGEMENT LLP.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v