Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προχωράει η σιδηροδρομική σύνδεση της Motor Oil με το εθνικό δίκτυο

Ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης υπέγραψε την απόφαση με την οποία η εταιρεία αναλαμβάνει να μελετήσει και να χρηματοδοτήσει σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέει τα διυλιστήρια με το εθνικό δίκτυο. Κατασκευάζονται και 4 αγωγοί καυσίμων.

Προχωράει η σιδηροδρομική σύνδεση της Motor Oil με το εθνικό δίκτυο

Υπεγράφη από τον υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη η απόφαση με την οποία ανοίγει ο δρόμος για τη σιδηροδρομική σύνδεση των διυλιστηρίων της Motor Oil στους Αγ. Θεοδώρους με το σιδηροδρομικό δίκτυο, με βάση και τη συμφωνία που είχε υπογραφεί προ εβδομάδων.

Η διοίκηση της Μotor Oil προσπαθούσε επί χρόνια να πετύχει την έγκριση του έργου το οποίο τελικά εγκρίθηκε πρόσφατα. Με βάση την απόφαση, η Μotor Oil θα χρηματοδοτήσει το έργο κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής περίπου 10 χιλιομέτρων που θα συνδέει τα διυλιστήρια με το σιδηροδρομικό σταθμό της Κορίνθου. Το κόστος του έργου εκτιμάται στα 12.000.000 ευρώ με τη διοίκηση της εταιρείας να υποστηρίζει πως εβδομάδων πως θα απαιτηθεί περίπου ενάμισι χρόνος για την κατασκευή του.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Σπίρτζης, ο ΟΣΕ «θα καθορίσει τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του έργου, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας και διαλειτουργικότητας για τα σιδηροδρομικά και συνοδά έργα ανάλογων περιπτώσεων». Φορέας υλοποίησης είναι η Μotor Oil  η οποία «θα χρηματοδοτήσει τη συνολική δαπάνη για τις απαιτούμενες μελέτες, έργα και αδειοδοτήσεις για το αναγκαίο έργο σύνδεσης των Διυλιστηρίων με το σιδηροδρομικό άξονα ως και το έργο της επισκευής της υποδομής της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής με την εγκατάσταση των αυτομάτων συστημάτων ισόπεδων διαβάσεων (ΑΣΙΔ) από τα Διυλιστήρια έως το Σ.Σ. Ισθμού. Η όλη απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του συνολικού έργου θα γίνει με πόρους και ευθύνη της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή πρόοδος των εργασιών, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να εντάξει το συνολικό έργο ή τμήμα αυτού σε ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα».

Ο ΟΣΕ «θα συμβάλλει στην ομαλή και ταχύρρυθμη εκτέλεση του έργου με την παροχή των κατάλληλων στοιχείων και τεχνικών προδιαγραφών που διαθέτει και με την επίβλεψη μελετών και έργων, καθώς και με τη διάθεση βαρέων μηχανημάτων γραμμής για την οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών αλλά και μέρους των αναγκαίων σιδηροδρομικών υλικών εκ της περίσσειας του».

Η εταιρεία «θα χρηματοδοτήσει τη συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί για την προμήθεια υλικών για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση ενός υπόγειου αγωγού οπτικών ινών, από τα Διυλιστήρια έως το Σ.Σ. Ισθμού με τεχνικές προδιαγραφές και θέση που θα υποδείξει ο ΟΣΕ για την εξυπηρέτηση του ΟΣΕ, και των κατοίκων της περιοχής».

Τέλος, «θα συσταθεί υπέρ της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε δουλεία διόδου για περίοδο 50 ετών μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., με περιεχόμενο το δικαίωμα διέλευσης χρήσης και συντήρησης τεσσάρων υπόγειων αγωγών καυσίμου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε διαμέτρου εκάστου έως 12 in (σ.σ. ίντσες) σε ορισμένη εδαφική ζώνη στο εύρος ιδιοκτησίας του ΟΣΕ, εκτιμώμενου πλάτους 1,5 μέτρων περίπου και βάθους 1,5 μέτρων περίπου, σε ικανή απόσταση και παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής από τα Διυλιστήρια έως τη θέση Βρωμοπήγαδο και το δικαίωμα διέλευσης, χρήσης και συντήρησης ενός υπόγειου αγωγού οπτικών ινών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε από τα Διυλιστήρια έως το Σ.Σ. Ισθμού στο εύρος ιδιοκτησίας του ΟΣΕ, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΟΣΕ».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v