Εθνική Ασφαλιστική: Αυξημένη παραγωγή στο εξάμηνο

Η καθαρή θέση της ασφαλιστικής αυξήθηκε περαιτέρω σε €814,3 εκατ. την 30.06.2018 από €806,9 την 31.12.2017. Η αύξηση συνέβαλε και στην περαιτέρω βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής απαίτησης Φερεγγυότητας ΙΙ.

Εθνική Ασφαλιστική: Αυξημένη παραγωγή στο εξάμηνο

Η Εθνική Ασφαλιστική, κατά το α’ εξάμηνο 2018, κατέγραψε συνολική παραγωγή €317,5 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 3,6% έναντι του α’ εξαμήνου 2017. Τα κέρδη προ φόρων για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε €34,1 εκατ., έναντι κερδών προ φόρων €47,8 εκατ. το α’ εξάμηνο 2017, τα οποία ήταν αυξημένα λόγω των κερδών από την πώληση συνδεδεμένων εταιριών εξωτερικού.

Αναλυτικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής αυξήθηκαν κατά 0,6% και ανήλθαν σε €224,8 εκατ. έναντι €223,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο Αυτοκινήτου, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, κατά την ίδια περίοδο, ανήλθαν σε €37,8 εκατ., οριακά μειωμένα κατά 0,5%, λόγω της μείωσης του μέσου ασφαλίστρου, ενώ ο στόλος αυξήθηκε σε 283 από 277 χιλιάδες οχήματα, καταδεικνύοντας το νέο δυναμισμό του κλάδου μετά από περίοδο συρρίκνωσης.

Η παραγωγή του κλάδου Πυρός εμφανίζεται αυξημένη κατά 31,2% σε €43,7 εκατ., κυρίως λόγω της ανανέωσης σημαντικών συμβολαίων εντός του 2018 με διάρκεια ασφάλισης άνω του ενός έτους.

Σημαντική ήταν η συμβολή των παραγωγικών δικτύων για την επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων στην παραγωγή, με το δίκτυο Bancassurance να σημειώνει περαιτέρω άνοδο κατά 8,7% στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (€89,2 εκατ.) του α’ εξαμήνου 2018 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017.

Η κρίση στην αγορά ομολόγων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν άφησε ανεπηρέαστο το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας, με τις ζημίες από ομόλογα να επηρεάζουν αρνητικά τα ίδια κεφάλαια κατά €9,8 εκατ. το α’ εξάμηνο 2018. Εντούτοις, η υγιής κερδοφορία συνέβαλε ώστε οι εν λόγω απώλειες να αντισταθμισθούν και η ήδη εύρωστη καθαρή θέση να αυξηθεί περαιτέρω σε €814,3 εκ. την 30.06.2018 από €806,9 την 31.12.2017. Η αύξηση της καθαρής θέσης συνέβαλε και στην περαιτέρω βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής απαίτησης Φερεγγυότητας ΙΙ με και χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων.

Η Εθνική Ασφαλιστική έχοντας ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, την ηθική, πάνω από όλα, υποχρέωση να λειτουργεί ανταποδοτικά στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, εφαρμόζει πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, δίνοντας προτεραιότητα σε πέντε βασικούς πυλώνες: Ιδιωτική Ασφάλιση και Οικονομία, Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία, Πολιτισμό/Αθλητισμό, και Περιβάλλον.

Στις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική, η Εθνική Ασφαλιστική ανταποκρινόμενη άμεσα στις ανάγκες στήριξης των πληγέντων, προχώρησε σε ενέργειες ανακούφισης των κατοίκων και ασφαλισμένων της, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην καταβολή αποζημιώσεων που αφορούσαν ζημιές στις πληγείσες περιοχές και ταυτόχρονα παράταση εξόφλησης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της. Το ύψος των μέχρι σήμερα αναγγελθεισών ζημιών εκτιμάται σε €8,3 εκατ., έναντι των οποίων έχουν ήδη καταβληθεί αποζημιώσεις ποσού €4,7 εκατ.

Έχοντας σαν προτεραιότητα τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ειδικότερα των παιδιών, η Εθνική Ασφαλιστική σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι προωθεί συστηματικά το έργο φορέων με αναγνωρισμένη κοινωνική δράση, ενώ παράλληλα ενισχύει οργανισμούς που στόχο έχουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν την υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε τη διοργάνωση του φιλανθρωπικού αγώνα No Finish Line 2018, επιχορήγησε ασφάλιστρα των Παιδικών Χωριών SOS, της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κ.α., και ενίσχυσε οικονομικά πρόγραμμα του Ινστιτούτου Καρδιολογίας και του Οργανισμού Coeurs Pour Tous Hellas.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v