Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: Ο Α. Davidyan γενικός διευθυντής επενδύσεων

Ως Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων θα έχει την εποπτεία όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση των Επενδυτικών Σχεδίων της εταιρείας.

ΟΛΘ: Ο Α. Davidyan γενικός διευθυντής επενδύσεων

Η ΟΛΘ ανακοινώνει ότι o κ. Davidyan Arthur του Eduard, ορίστηκε από 11.09.2018, ως Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων.

Ως Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων θα έχει την εποπτεία όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση των Επενδυτικών Σχεδίων της Εταιρείας καθώς και των Υποχρεωτικών Επενδύσεων, έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εισηγμένης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v