Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλιας: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ

Διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης ο Ανδρέας Καρέλιας, με πρόεδρο του ΔΣ την Βικτωρία - Μαργαρίτα Καρέλια.

Καρέλιας: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Καρέλιας, το οποίο εξελέγη στην τακτική ΓΣ της Καρέλιας στις 18 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η ΓΣ είχε εκλέξει τους κ.κ.

Βικτωρία- Μαργαρίτα Γ. Καρέλια
Ευστάθιος Γ. Καρέλιας
Ανδρέας Γ. Καρέλιας
Βασίλειος Γ. Αντωνόπουλος
Robin Derlwyn Joy

και επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο, συνερχόμενο στην πρώτη συνεδρίασή του, βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και εισέρχεται στην συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων:

Θέμα 1ο : Ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχον υπ΄όψιν τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, ορίζει ομοφώνως:

α) την κα Βικτωρία-Μαργαρίτα Γ. Καρέλια ως μη εκτελεστικό μέλος και
β) τους κ.κ. Ανδρέα Γ. Καρέλια και Ευστάθιο Γ. Καρέλια, ως εκτελεστικά μέλη.

Θέμα 2ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχον υπ΄ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού της Εταιρείας, συγκροτείται ομοφώνως σε σώμα από τα κάτωθι μέλη του, με τις ακόλουθες ιδιότητες :

1) Βικτωρία - Μαργαρίτα Καρέλια, του Μιχαήλ Δασκαλόπουλου και της Μαρίας Δασκαλοπούλου, γεννηθείσα στην Αθήνα την 25-04-1936 κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 26, κάτοχος του με στοιχεία ΑΒ 083854/30.01.2006 δελτίου ταυτότητας της Υ. Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ.058172224 - Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2) Ευστάθιος Καρέλιας, του Γεωργίου Καρέλια και της Βικτωρίας-Μαργαρίτας Καρέλια, γεννηθείς στην Αθήνα την 31-10-1969, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 26, κάτοχος του με στοιχεία ΑΑ 919555/05.10.2005 δελτίου ταυτότητας της Υ. Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ.034932874 - Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος.

3) Ανδρέας Καρέλιας, του Γεωργίου Καρέλια και της Βικτωρίας-Μαργαρίτας Καρέλια, γεννηθείς στην Αθήνα την 31-10-1966, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 26, κάτοχος του με στοιχεία ΑΑ 446700/19.11.2004 δελτίου ταυτότητας της Υ. Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 034932677 - Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.

4) Βασίλειος Αντωνόπουλος, του Γεωργίου Αντωνόπουλου και της Κωνσταντίνας Αντωνοπούλου, γεννηθείς στα Κουνινά Αχαϊας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ερμού 10, κάτοχος του με στοιχεία ΑΗ 154113/2008 δελτίου ταυτότητας και Α.Φ.Μ.009633599 – Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5) Robin Derlwyn Joy, κάτοικος Canterbury, Kent, 19 Pound Lane, με Αριθμό Διαβατηρίου 538271377, Ηνωμένου Βασιλείου, Α.Φ.Μ 161830749 - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχόμενη από της εκλογής του λήγει την 17.7.2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v