Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς έφτασε η Βαράγκης στα όρια της πτώχευσης

Η προοπτική ανάληψης σύνθετων ολοκληρωμένων έργων στη Μέση Ανατολή και τα «βαρίδια» των μεγάλων δανειακών υποχρεώσεων. Πώς η ιστορική εταιρεία βρέθηκε σε δυσχερή θέση και πώς επιχειρεί να απαντήσει στα προβλήματα.

Πώς έφτασε η Βαράγκης στα όρια της πτώχευσης

H προσφυγή της Βαράγκης στις διατάξεις του άρθρου 106α (προστασία από πιστωτές, πτωχευτικός κώδικας), με τη σύμφωνη γνώμη του 74% των πιστωτών της, αποτελεί μια ακόμη κίνηση της διοίκησης της εισηγμένης εταιρείας, προκειμένου να επιβιώσει και να καταφέρει στη συνέχεια να εκμεταλλευθεί τα οφέλη από την ανάληψη έργων στη Μέση Ανατολή.

Η ιστορική εταιρεία επλήγη σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση, καθώς η ζήτηση για ακριβά έπιπλα μειώθηκε κατακόρυφα. Η διοίκηση της εισηγμένης αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μεγάλες περικοπές δικτύου και παράλληλα διαφοροποίησε ριζικά τη δραστηριότητά της εδώ και αρκετά χρόνια.

Από μια εταιρεία πώλησης ιδιοπαραγόμενων ακριβών επίπλων στη λιανική αγορά (η σχετική ζήτηση μειώθηκε κατακόρυφα λόγω της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν ζημίες) έχει πλέον μετασχηματιστεί σε επιχείρηση που δίνει έμφαση στην υλοποίηση μεγάλων ολοκληρωμένων έργων («με το κλειδί στο χέρι») στον χώρο των κατασκευών ξύλου, διεκδικώντας και αναλαμβάνοντας συμβάσεις στο εξωτερικό.

Ωστόσο, ενώ από τη μια πλευρά η νέα δραστηριότητα χρειαζόταν σημαντική περίοδο επώασης μέχρι να αρχίσει να αποδίδει καρπούς, οι ετήσιες ζημίες και ο δανεισμός έφεραν στο μεσοδιάστημα σε δυσχερή θέση την εταιρεία.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, όσο και αν οι θυγατρικές της Βαράγκης σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ να έχουν αρχίσει να αναλαμβάνουν αξιοσημείωτες συμβάσεις (έχουν υλοποιηθεί έργα και σε ευρωπαϊκές χώρες), όσο και αν επίσης η παραγωγική μονάδα του Σχηματαρίου ξεκίνησε να λειτουργεί και πάλι από το 2016, τα προβλήματα ρευστότητας και οι υψηλοί χρεωστικοί τόκοι έχουν καταστήσει αρνητικά:

• Τα ίδια κεφάλαιά της (-2,9 εκατ. ευρώ στις 31/12/2017 παρά το γεγονός ότι ο βασικός μέτοχος έχει καταβάλει 7,5 εκατ. ευρώ καλύπτοντας Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο που θα μετατραπεί υποχρεωτικά σε μετοχές και γι' αυτό εντάσσεται λογιστικά στα ίδια κεφάλαια).

• Το κεφάλαιο κίνησής της (στις 31/12/2017 κυκλοφορούν ενεργητικό 5,86 εκατ., βραχυπρόθεσμο παθητικό 7,42 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι στο τρίτο τρίμηνο του 2017 οι τράπεζες μετέτρεψαν υποχρεώσεις 8,28 εκατ. ευρώ σε κοινοπρακτικό μακροπρόθεσμο δάνειο.

Ενδεικτικό είναι το στοιχείο ότι ενώ το 2017 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 16% (στα 4,12 από 3,56 εκατ. ευρώ) και το EBITDA βελτιώθηκε προσεγγίζοντας το μηδέν (-131 χιλ. έναντι -496 χιλ. το 2016), οι χρεωστικοί τόκοι ξεπέρασαν το ένα εκατ. ευρώ και οδήγησαν εκ νέου σε σημαντικά ζημιογόνο αποτέλεσμα (-1,65 εκατ. ευρώ έναντι -1,38 εκατ. το 2016).

Η δυσχερής θέση της εισηγμένης αντανακλάται και στο ταμπλό του ΧΑ, όπου η τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας διαμορφώνεται μόλις στις 227 χιλ. ευρώ.

Τον φετινό Απρίλιο ωστόσο, η διοίκηση της Βαράγκης (στις ετήσιες λογιστικές της καταστάσεις) είχε αναφερθεί με σχετικά θετικό τρόπο στις διαφαινόμενες προοπτικές της. Ειδικότερα, η θυγατρική της στο Κατάρ είχε υπογράψει συμβάσεις για μελέτες έργων αξίας 1,2 εκατ. ευρώ («των οποίων η συνολική μελλοντική αξία της ανάθεσης κατασκευής των έργων αυτών εκτιμάται να ξεπεράσει τα 24 εκατ. ευρώ») καθώς και την ανάληψη της εσωτερικής διαρρύθμισης-εξοπλισμού θαλαμηγού (έργο περίπου 4,2 εκατ. ευρώ).

Επιπρόσθετα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η τοπική θυγατρική είχε αναλάβει τη μελέτη εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης κατοικίας στο Palm Jumeira του Ντουμπάι αξίας 230 χιλ. ευρώ (το έργο αυτό αφορά κατ' αρχάς στη μελέτη, ενώ στη συνέχεια θα ανατεθεί σε εταιρία του ομίλου και η κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι» της κατοικίας αυτής).

Στην παρούσα φάση, λοιπόν, η διοίκηση της Βαράγκης ελπίζει πως μέσα από την προσφυγή της στις διατάξεις του άρθρου 106α του πτωχευτικού κώδικα θα καταφέρει να αναδιαρθρώσει τη χρηματοοικονομική της λειτουργία και να μπει σε μια νέα φάση της ήδη μακρόχρονης ιστορίας της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v