Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ακρίτας: Στις 23 Οκτωβρίου τελικά η γενική συνέλευση για ΑΜΚ

Η προγραμματισμένη για τις 18 Οκτωβρίου έκτακτη γενική συνέλευση ματαιώθηκε, λόγω τεχνικού κωλύματος.

Ακρίτας: Στις 23 Οκτωβρίου τελικά η γενική συνέλευση για ΑΜΚ

Τη ματαίωση της προγραμματισμένης για τις 18 Οκτωβρίου έκτακτης γενικής συνέλευσης, λόγω τεχνικού κωλύματος, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Ακρίτας, η οποία όρισε ως νέα ημερομηνία της συνέλευσης την 23η Οκτωβρίου. 

Οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

  • Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας α) με την καταβολή μετρητών συνολικού ύψους 12,793 εκατ. ευρώ και την έκδοση προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας  ενός (1) ευρώ εκάστη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές  ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ € εκάστη και β) με την κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας 6,601 εκατ. ευρώ με την έκδοση προνομιούχων ονομαστικών χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές, και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προτείνεται να πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρατίθεται κατωτέρω.
  • Έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 10 ΚΝ 2190/1920 και 9 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v