Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η «επόμενη μέρα» για την Επίλεκτος

Από ποια στάδια περνάει η προσπάθεια ανάκαμψης των οικονομικών επιδόσεων του εισηγμένου ομίλου. Τον Δεκέμβριο η εκδίκαση για την αναδιάρθρωση των δανείων. Προβλεπόμενα κέρδη 2 εκατ. ευρώ από τη μονάδα παραγωγής βιοαερίου.

Η «επόμενη μέρα» για την Επίλεκτος

Ανάσες στην προσπάθεια του εισηγμένου ομίλου να αναδιαρθρώσει την πολύπαθη κλωστοϋφαντουργική του δραστηριότητα είναι σε θέση να δώσει ο συνδυασμός της ρύθμισης των δανείων του και η νέα μονάδα παραγωγής βιοαερίου στα Φάρσαλα.

Ειδικότερα, με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα:

• Στις 13 Δεκεμβρίου αναμένεται να εκδικαστεί η έφεση της εισηγμένης εταιρείας, προκειμένου να επιτύχει τη ρύθμιση των δανείων της (συμφωνεί η πλειοψηφία των πιστωτών), μέσω της οποίας θα υπάρξει περίοδος χάριτος, μείωση κόστους χρηματοδότησης και ολική αποπληρωμή υποχρεώσεων έως το 2035. Πάντως, μέχρι τουλάχιστον την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης, η συμφωνία βρίσκεται σε ισχύ και δεν είναι τυχαίο πως το κόστος χρηματοδότησης του ομίλου περιορίστηκε στη χρήση που έληξε στις 30/6/2018 στο 1,45 εκατ. ευρώ (από τα 2,54 εκατ. ευρώ).

Η νέα μονάδα παραγωγής βιοαερίου στα Φάρσαλα έχει τεθεί σε δοκιμαστική βάση λειτουργίας και αναμένεται να ακολουθήσει η σχετική έκδοση άδειας λειτουργίας. Με βάση τις προβλέψεις της εισηγμένης, σε δωδεκάμηνη βάση, η μονάδα αυτή θα αποφέρει κύκλο εργασιών 8 εκατ. ευρώ και κέρδη ύψους 2 εκατ. ευρώ.

• Κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2018, η Επίλεκτος σημείωσε σε ενοποιημένη βάση πωλήσεις ύψους 28,32 εκατ. ευρώ, EBITDA +1,45 εκατ. ευρώ (από +253 χιλ.), ΕΒΙΤ -1,483 εκατ. (από -2,643 εκατ.) και καθαρή ζημία -3,07 εκατ. (έναντι -5,69 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου είχαν συρρικνωθεί μόλις στα 507 χιλ. ευρώ, όταν ο καθαρός δανεισμός προσέγγιζε τα 59 εκατ. ευρώ.

Το μέλλον της κλωστοϋφαντουργικής δραστηριότητας

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ένας από τους δύο κλάδους δραστηριοποίησης της εισηγμένης -αυτός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας- είναι σαφώς κερδοφόρος. Σημειώνοντας κατά την προηγούμενη χρήση θετικό προ φόρων αποτέλεσμα ύψους 776 χιλ. ευρώ, έχει προοπτικές για πολύ υψηλότερη επίδοση από τη στιγμή που θα λειτουργήσει σε πλήρη βάση η νέα μονάδα παραγωγής βιοαερίου και επιβεβαιωθούν οι στόχοι της διοίκησης για επιπλέον ετήσια κερδοφορία της τάξεως των δύο εκατ. ευρώ.

Η «πληγή» όμως του εισηγμένου ομίλου εστιάζεται στην κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα, η οποία κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση υποχρεώθηκε σε προ φόρων ζημία ύψους 3,7 εκατ. ευρώ.
Όσο και αν η επίδοση αυτή ήταν αρκετά καλύτερη από την αντίστοιχη της προηγούμενης χρήσης (-6,03 εκατ. ευρώ), οι συνεχιζόμενες απώλειες έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους μετόχους της Επιλέκτου, λόγω του μεγάλου μεγέθους τους και της μακρόχρονης διάρκειάς τους.

Ο σχετικός προβληματισμός έχει «αγγίξει» και τη διοίκηση του ομίλου, η οποία ωστόσο συνεχίζει μέχρι σήμερα -άγνωστο τι θα κάνει σε βάθος χρόνου- να ελπίζει πως μέσα από την υλοποίηση προγράμματος αναδιάρθρωσης, οι σχετικές ζημίες θα μπορούσαν -κάτω από προϋποθέσεις- να «μαζευτούν».

Προς αυτή την κατεύθυνση, αναμφίβολα γίνονται κινήσεις που αποσκοπούν στη μείωση του κόστους και στη στροφή προς προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, ωστόσο όλοι θα ήθελαν την ενεργότερη συμβολή του κράτους προς την άρση των υπαρχόντων αντικινήτρων που εμποδίζουν την εγχώρια παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Οι όλες εξελίξεις υπερβαίνουν τα όρια μιας εταιρείας, καθώς η εταιρεία αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της χώρας, με έντονο αποτύπωμα στην ελληνική περιφέρεια και με το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεών της να κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού.

Επίσης, όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία ανακάμπτει, το ευρώ βρίσκεται χαμηλά σε σχέση με το δολάριο (ευνοϊκή εξέλιξη), οι ανταγωνίστριες τουρκικές εταιρείες δοκιμάζονται και η Ελλάδα πασχίζει να επικεντρωθεί σε εξαγωγικούς-παραγωγικούς κλάδους.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v