Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΠΕ: Έκτακτη διανομή €0,25/ανά μετοχή λόγω πώλησης ΔΕΣΦΑ

Ο όμιλος θα εισπράξει ποσό 284 εκατ. από την πώληση του μεριδίου του στον ΔΕΣΦΑ. Από αυτό το ποσό, θα επιστρέψει στους μετόχους συνολικά 76,4 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα θα κατευθυνθούν για μείωση του δανεισμού.

ΕΛΠΕ: Έκτακτη διανομή €0,25/ανά μετοχή λόγω πώλησης ΔΕΣΦΑ

Η ΕΛΠΕ ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης του συνόλου του 35% της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ και της είσπραξης του τιμήματος ύψους €284 εκατ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της πώλησης, μείον τους αναλογούντες φόρους, vα διατεθεί για μείωση του καθαρού δανεισμού.

Παράλληλα ποσό ύψους €76,4 εκατ., που αντιστοιχεί σε €0,25/μετοχή, θα καταβληθεί ως έκτακτη διανομή στους μετόχους.

Ο χρόνος και ο τρόπος της διανομής θα καθοριστούν και θα ανακοινωθούν εντός του α' εξαμήνου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v