Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ακρίτας: Πράσινο φως από την έκτακτη ΓΣ για τις προνομιούχες

Η Γενική Συνέλευση της εισηγμένης εξουσιοδότησε το ΔΣ να ρυθμίσει όσα θέματα σχετίζονται με την έκδοση των 19.590.000 προνομιούχων μετοχών.

Ακρίτας: Πράσινο φως από την έκτακτη ΓΣ για τις προνομιούχες

Σήμερα, Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 6 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.264.850 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρίας 13.000.000, ήτοι ποσοστό 78,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Παροχή εξουσιοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 A του Καταστατικού, στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ρυθμίσει όσα θέματα σχετίζονται με την έκδοση των 19.590.000 προνομιούχων μετοχών που αποφασίστηκε στη Γ.Σ. της 23ης Οκτωβρίου 2018

Έγκυροι Ψήφοι: 10.264.850, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 78,96%
Υπέρ: 10.264.850 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v