Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

Με 5,037% η Schroders plc στην Alpha Bank

Η Schroders plc κατέχει έμμεσα από τις 7 Φεβρουαρίου συνολικά 77.757.092 δικαιώματα ψήφου

Με 5,037% η Schroders plc στην Alpha Bank

Η Alpha Bank γνωστοποίησε ότι η Schroders plc, κατόπιν της από 11.2.2019 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 7.2.2019 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης. Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Τα δικαιώματα ψήφου κατέχονται άμεσα από τις ακόλουθες νομικές οντότητες:

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v