Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Καλύπτει ΑΜΚ ύψους 300 χιλ. της θυγατρικής Beta Wood

Μετά την αύξηση κεφαλαίου, το ποσοστό της εισηγμένης στη θυγατρική της αναμένεται να αυξηθεί σε 96,36% από 95,00% στο οποίο είναι σήμερα.

Βογιατζόγλου: Καλύπτει ΑΜΚ ύψους 300 χιλ. της θυγατρικής Beta Wood

Η Διοίκηση της Βογιατζόγλου Systems ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της Beta Wood ΑΕΒΕ, δυνάμει της από 17.01.2019 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφάσισε, με στόχο την περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάμωση και την ενίσχυση της ρευστότητας της, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το συνολικό ποσό των 300.000,00 ευρώ με την καταβολή μετρητών και την συνακόλουθη έκδοση 300.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης, με την αυτή τιμή διάθεσης, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας.

Στην ως άνω αύξηση η Εταιρεία προτίθεται να καλύψει ολόκληρο το ποσό των μετοχών, με αποτέλεσμα η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής να ανέρχεται πλέον (μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης της αύξησης) σε ποσοστό 96,36% από ποσοστό 95,00% στο οποίο είναι σήμερα.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v