Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Δεν ορίστηκε ημερομηνία για ΓΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο

Στο διοικητικό συμβούλιο κρίθηκε ότι δεν απαιτείται να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Attica Bank: Δεν ορίστηκε ημερομηνία για ΓΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν ορίστηκε ημερομηνία για Γενική Συνέλευση την Attica Bank καθώς κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΕΦΚΑ (βασικός μέτοχος) έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διαδικασία.

Υπό αυτά τα δεδομένα και με δεδομένη την παραίτηση που υπέβαλε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης η τράπεζα συνεχίζει με τον Διευθύνων Σύμβουλο Θ. Πανταλάκη.

Η ανακοίνωση της Attica Βank

Κατά το σημερινό, 18 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, Διοικητικό Συμβούλιο της ATTICA BANK Α.Τ.Ε., ο βασικός μέτοχός της, ΕΦΚΑ, ανεκάλεσε το αίτημά του για σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσόμενος να επανέλθει όποτε το κρίνει σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια ομόφωνα αποφάσισε να αναβάλει και την εκλογή νέου Προέδρου για την επόμενη συνεδρίασή του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v