Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας-Λάππας: Μείωση πωλήσεων και αύξηση κερδών το 2018

Αύξηση καθαρών κερδών και ισχυρές ταμειακές ροές σημείωσε η εισηγμένη το 2018 - Τον Μάιο ξεκινά το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα. Τι λέει η διοίκηση για τη δραστηριότητα στην ενέργεια και για την αναστολή ενεργειών ίδρυσης ΑΕΕΑΠ. Προς επιστροφή κεφαλαίου 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

Κλουκίνας-Λάππας: Μείωση πωλήσεων και αύξηση κερδών το 2018

Μικρή υποχώρηση κύκλου εργασιών η οποία ωστόσο συνοδεύτηκε από αύξηση κερδών και ισχυρές θετικές ταμειακές ροές που επιτρέπουν στη διοίκηση της εισηγμένης να προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου 0,04 ευρώ ανά μετοχή χαρακτήρισαν την οικονομική χρήση του 2018 για την εισηγμένη.

Ειδικότερα:

• Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε από τα 30,29 στα 28,3 εκατ. ευρώ.

• Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 2,54 εκατ. έναντι 2,185 εκατ. το 2017.

• Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν από τα 63 στα 656 χιλ. ευρώ.

• Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (+2,9 εκατ. οι λειτουργικές και -165 χιλ. οι επενδυτικές) οδήγησαν σε υποχώρηση του καθαρού δανεισμού της εταιρείας, πέρα από τη χρηματοδότηση της περυσινής επιστροφής κεφαλαίου.

• Τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2018 διαμορφώθηκαν στα 52,8 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών, η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή (0,028 ευρώ πέρυσι).

Σε ότι αφορά τις προοπτικές της φετινής οικονομικής χρήσης, η διοίκηση της Κλουκίνας-Λάππας σχολιάζει:

«Το 2018 δεν επιβεβαίωσε τις ελπίδες για ανάκαμψη καθότι οι τελευταίοι μήνες του έτους χαρακτηρίστηκαν από χαμηλή κίνηση στην αγορά, χαμηλότερη δαπάνη και περισσότερες προσφορές. Οι ελπίδες για σταθεροποίηση της αγοράς μεταφέρονται προς το τέλος του 2019 καθότι η πολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί και οι προγραμματισμένες πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις έχουν βάλει σε δεύτερη θέση προτεραιότητας τη λήψη των απαραίτητων μέτρων αναδιάρθρωσης.

Η διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών, η διενέργεια συχνών προσφορών και η προσφορά μιας πλήρους συλλογής ειδών εγκυμοσύνης, βρεφανάπτυξης, ένδυσης και παιχνιδιών για παιδιά μέχρι 8 ετών εξακολουθεί να είναι η στρατηγική της εταιρείας.

Το Μάϊο του 2019 θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας που θα προσφέρει το πλήρες εύρος προϊόντων και υποστηρικτικών υπηρεσιών της εταιρείας. Στόχος είναι να εκμεταλλευτεί την υψηλή προοπτική που παρουσιάζει ο κλάδος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις της εταιρείας και να συγκαταλεγεί ανάμεσα στα καταστήματα με τις υψηλότερες πωλήσεις.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά τα σύγχρονα ηλεκτρονικά κανάλια προβολής και προώθησης, τα οποία αναμένεται να δώσουν ώθηση και στις πωλήσεις των καταστημάτων. Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα θα δημιουργήσει προοπτική για τη διενέργεια αυξημένων πωλήσεων μέσω της προσφοράς μιας ευρύτερης συλλογής προϊόντων από αυτή των καταστημάτων.

Το μικτό περιθώριο της εταιρείας αναμένεται να διατηρηθεί στα ίδια με το 2018 επίπεδα και να μη δεχτεί περαιτέρω πιέσεις συρρίκνωσης. Η διοίκηση της εταιρείας έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει τον εξορθολογισμό τόσο του άμεσου κόστους λειτουργίας των καταστημάτων όσο και των γενικών δαπανών με στόχο την κερδοφορία κάθε σημείου πώλησης. Παράλληλα συνεχίζει την αναδιάρθρωση των καταστημάτων όσον αφορά στο προϊοντικό μίγμα με στόχο τη βελτιστοποίηση των πωλήσεων.

Η ανησυχία που επικρατεί για την πορεία της Μεγάλης Βρετανίας στη Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση BREXIT, δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τον εφοδιασμό της εταιρείας με εμπορεύματα από την MOTHERCARE PLC, δεδομένου ότι η παραγωγή των εμπορευμάτων στην πλειοψηφία τους, γίνεται σε χώρες εκτός Μεγάλης Βρετανίας και σήμερα η Εταιρεία εισάγει κατευθείαν από αυτές τις χώρες.

O υδροηλεκτρικός σταθμός Κερασόβου συνεχίζει την πολύ καλή λειτουργία του, διατηρώντας εξαιρετική διαθεσιμότητα που υπερβαίνει το 98%. Η κατάσταση του παραγωγικού εξοπλισμού παραμένει άριστη και η αποτελεσματικότητα των υδραυλικών έργων εξασφαλίζει τη συνέχιση της αποδοτικής λειτουργία του. Αν και προβλέψεις για φαινόμενα όπως ο υετός είναι παρακινδυνευμένες, πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετικά ξηρή περίοδος των πρώτων μηνών του υδρολογικού έτους 2018 – 2019 έχει ήδη ανατραπεί από την καλή υδραυλικότητα των πρώτων μηνών του έτους 2019.

Ο χειμώνας του τρέχοντος έτους εκδηλώνεται προσώρας δριμύς στην περιοχή του Έργου, με αρκετές χιονοπτώσεις και ισχυρά φαινόνενα παγετού, δημιουργώντας προσδοκίες για κατακράτηση υψηλών υδατικών αποθεμάτων στη λεκάνη απορροής του ΜΥΗΣ, τα οποία αναμένεται να αποδοθούν τους εαρινούς μήνες και να οδηγήσουν σε παραγωγή ανάλογη της περσινής, ήτοι 10 GWh/έτος, με περίπου τα 2/3 αυτής να σημειώνονται κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2019.

Οι καθυστερήσεις πληρωμών από το ΛΑΓΗΕ βελτιώθηκαν μετά την λήψη των μέτρων του ν. 4414/16, έχοντας ήδη μειωθεί στις περίπου 120 ημέρες. Ο συνδυασμός αυξημένης παραγωγής και μειωμένων καθυστερήσεων στην εξόφληση τιμολογημένης παραγωγής, αναμένεται να έχει ανάλογη θετική επίδραση στη ρευστότητα της θυγατρικής Εταιρείας από την εκμετάλλευση του ΜΥΗΕ Κερασόβου.

Με την από 06/06/2018 συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε να ανασταλούν προσωρινά οι περαιτέρω ενέργειες για τη σύσταση Α.Ε.Ε.Α.Π. με εισφορά ακινήτων της Εταιρείας ή/και της «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω μη συνδρομής αναγκαίας εκ του νόμου προϋπόθεσης, ήτοι λόγω του ότι η αξία ενός εκ των ακινήτων αυτών (και ειδικότερα του ακινήτου της Εταιρείας ευρισκόμενου επί της οδού Ερμού αρ. 47) είναι μεγαλύτερη από το 25% του συνόλου της αξίας των ακινήτων που θα εισφέρονταν στην ΑΕΕΑΠ, γεγονός που αποτελεί αρνητική προϋπόθεση για τη σύσταση κατά τα ανωτέρω της ΑΕΕΑΠ με βάση τον ν. 2778/1999, και να διερευνηθούν άλλοι τρόποι αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της ιδίας και της θυγατρικής της. Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v