Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SATO: Συρρίκνωση ζημιών στις €491 χιλ. το 2018

Αύξηση κύκλου εργασιών και συρρίκνωση ζημιών σημείωσε πέρυσι η εισηγμένη εταιρεία. Στο +20% οι πωλήσεις του πρώτου φετινού τριμήνου. Τον Μάιο η εκδίκαση του προγράμματος αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων.

SATO: Συρρίκνωση ζημιών στις €491 χιλ. το 2018

Η SATO ανακοινώνει πως για την χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €11.559 χιλ. έναντι €9.069 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά €2.490 χιλ. ή 27%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €4.928 χιλ. έναντι €3.811 χιλ. με το μικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 42,63% έναντι 42,25% το προηγούμενο έτος.

Η Όμιλος σημείωσε ζημίες μετά φόρων €-491 χιλ. έναντι ζημιών €-3.837 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα 2017.

Ανοδικό ξεκίνημα στο α’ τρίμηνο

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, «το 2019 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές για την εταιρεία, που βασίζονται στην εξέλιξη των παραγγελιών και κατ΄ επέκταση των πωλήσεων καθώς και στην περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 2018.

Συγκεκριμένα η εταιρεία παρουσιάζει περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων 19,81% το Α’ τρίμηνο 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 2018. Ομοίως οι παραγγελίες της παρουσιάζουν αύξηση 13,74% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 2018.

Η SATO συνεχίζει την υλοποίηση του σχεδίου για ανάπτυξη των καταστημάτων της μέσω δικτύου franchise. Το Α’ τρίμηνο 2019 έχει εντάξει στο δυναμικό της ένα νέο σημείο πώλησης με την μέθοδο franchise στην Ρόδο».

Στις 9 Μαΐου είναι προγραμματισμένο να εκδικαστεί εκ νέου η αίτηση συμφωνίας που έχει υποβάλλει η εταιρεία για τη ρύθμιση των υποχρεώσεών της. Η διοίκηση και η νομικός σύμβουλος της SATO εκτιμούν ότι η προαναφερθείσα έφεση θα δικαιώσει την Εταιρεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v